1 671    7    0  

Spørsmål relatert til kjøping av tomt

 14     0
Hei ser på litt tomter og i den forbindelse har jeg noen spørsmål angående tomten.
I verditakstrapporten står det følgende:

"Naturtomt bestående av varierende grunn med leire, jord og løsmasser. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. Tomten er skrående, vendt mot nord. Det er en brønn på eiendommen som bør sikres/avvikles på en forsvarlig måte."

Er litt usikker på det at tomten har leire og at det er en brønn som må sikres på eiendom. Det jeg er usikker på er hva slags konsekvense dette kan ha for bygging. Det som gjør meg litt sikrere er at dette er et påbygd område med hus til alle kanter.

Det står også i rapporten: "Tomten er skrående og det kan by på noen utfordringer ved etablering av bolig." Hvis vi har lyst på hus med leilighet i kjelleren så burde jo det være greit?

Takk for svar.


   #2
 5 560     0
Skrå tomt er ikke noe problem i seg selv, men grunnforholdene er det viktigere å ha noenlunde kontroll på. Hvor langt må du grave? Kommer du ned på fjell i det hele tatt?

Ellers er det viktig å starte med det grunnleggende. Les reguleringsplanen. Kan du bygge hus på tomten uten å bryte den? Er tomten stor nok til både hus og det som følger med (hage, garasje, biloppstilling, etc)? Er det adkomst? Hvor er tilkoblingspunkt til vann/avløp?
  (trådstarter)
   #3
 14     0
vann/avløp går rett nedenfor tomten. Tomten er stort nok og området er regulert til boligformål. Hvor langt vi må grave og om det er fjell under har jeg ingen anelse om. Burde jeg kontakte en som kan se på tomten?
   #4
 1 508     0
Tenk på solforhold, om du bryr om det, hvor mye heller tomten mot nord, kommer solen til å treffe huset?
Nå er jo ideell tid å sjekke, siden solen er på sitt laveste.
Naboene kan sikkert si noe om grunnforholdene, varierer nok ikke så mye ville jeg tro. Brønnen kan ikke være noe stort problem, er vannkvaliteten dårlig er det vel bare å fylle på med masser, ellers kan det være greit å beholde den. Ha den grønneste plenen i nabolaget.
   #5
 5 560     0
Kunne nok være lurt å få noen til å se på tomten ja, men typisk kan de bare antyde en pris med tusen forbehold om grunnforhold. Er det fjell som stikker opp i nærheten? I så fall kan det gi en indikasjon. Ellers er det lurt å snakke med naboene som nevnt over.

Sjekk også heftelser. Start med grunnboken på seeiendom.no (gratis).
  (trådstarter)
   #6
 14     0
Har sjekket brunnboken og den virker grei. Det gjekk litt fort unna og vi endte opp med å kjøpe tomten uten å ha fått noen til å sjekke tomten nærmere. Jeg er ganske sikker på at det skal gå bra men man vet aldri Smile