234    2    7  

Underjordisk garasje .

 1     2
Hei
Vi er i ferd med å prosjektere nytt hus,og vurderer underjordisk garasjeanlegg for å spare BYA . Har noen erfaring med det? Hva det kostet og  evt utfordringer dere fikk underveis

TSt
   #1
 12 943     4
Noen steder f.eks. i Oslo må det være naturlig innkjøring for å få godkjent dette, det for å slippe konflikter med store ramper. Jeg har 1/3 del under jorden (Innenfor porten i taket er det ikke behov for like stor takhøyde). Ligger den ikke fritt fra huset må en ha dispesasjon fra 4m regel selv om det er under bakken.
Chu
   #2
 42     2
Ble det underjordisk garasje på dere? Vi vurderte det samme på lett skrånet tomt. Da ble valget mellom plate på fjell eller ganske mye graving for å klemme garasje under huset (vil bygge med flatt tak i 2 etasjer med tillatt gesimshøyde på 7m). Det ble ca 350k i økt grunnarbeid og 350k økt betong++ arbeid. 700k for er mye penger for en garasje, sammenlignet med pris for enkeltstående garasje.
Hadde vi hatt mer skrått terreng da ville vi plassere mer BOA i sokkeletasje og resten i (høy) 1.etasje. Da kunne huset plasseres høyere (slipper 2.etasje høyde problematikk) i terrenget og det kunne være mer interessant å bygge garasje inntil huset og på den måten få ekstra BOA i 1.etasje.