20 716    15    17  

50 m2 ? Kan noen forklare meg reglene rundt å bygge på huset

 11     Ås     5
Hei er det noen som kunne tatt seg tiden med å forklare meg reglene rundt det å bygge ut huset med 50m2

Jeg tenker å utvide nå med kun 50m2 og slippe rundgangen med kommunen osv...
Det jeg lurer på er om jeg kan utvide huset for eksempel med 45m2 i grunnflate og så 5 m2 i 2 etg så jeg kan flytte trappen opp. Dette vil si at jeg utvider taket på mitt nå værende hus med 120m i samme retning for å få plassert trappen inn i den nye hus delen og opp.

HSt
   #1
 35 896     Lillestrøm kommune     0
Det var en annen tråd her 50m2 + kjeller under ble beskrevet som grensen. Usikker hva regelverk sier om 2.etg
Dine 120m er kanskje 120cm?
   #3
 2 018     Strømmen     0
Og ikke for rom/areal beregnet for varig opphold/beboelse...
Signatur
   #4
 6     3
De nye reglene for tilbygg inntil 50M2 uten ansvarsrett og som selvbygger er hovedsakelig myntet på uthus/garasje og en annen svært vesentlig detalj er at det gjelder kun i regulert område (godkjent reguleringsplan) og etter gitte mål for mønehøyde, ikke høyere hanebjelke på takstoler enn 189cm (ikke godkjent for opphold eller beboelse) etc.

Når det gjelder tilbygg for bolighus kommer du ikke utenom søknad og kontakt med kommunen. Ta en forhåndskonferanse med kommunen og legg frem planene dine. Ta med "ferdige" tegninger etc. og få de til å gi deg en pekepinn på hva som evt. mangler for å få godkjent vedtak på søknad om tilbygg. Lykke til Smile
HSt
   #5
 35 896     Lillestrøm kommune     3
Så ikke dette med spørsmål om nye regler, men kan han stå som ansvarlig søker selv ? Kjeller og 1.etg er greit. Men siden han nevner 2 etg. vet jeg ikke.
lys
   #6
 322     Bærum     1
Som de andre sier, så må det søkes om dette, men man slipper unna med en forenklet uten ansvarsrett så lenge man holder seg under 50 m2. Grunnflate på 45m2 i første etg og 4,9m2 i andre etg skal gå fint, så lenge det som bygges i andre etg er oppå tilbygget, og ikke ligger oppå eksisterende bebyggelse - i så fall er det et påbygg som krever full søknad med ansvar.

Scenariet over kan i tillegg underbygges med kjeller på 45m2 uten at det trigger krav om full søknad, skjønn det den som kan Smile
   #7
 6     1
Tilbygg er normalt en utvidelse av bygningens grunnflate og medfører da økning i byggets bruksareal, BRA. (Som tilleggsinformasjon betraktes et takoverbygg og/eller terrasse også som tilbygg).

Det er viktig å skille mellom "Tilbygg" og "Påbygg" som er en utvidelse av bygningen i høyden uten at grunnflaten endres.

Tilbygg krever søknad og tillatelse som tidligere nevnt.

Du kan som eier selv være søker for et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50M2. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller. Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet (leilighet). Med kjeller og ikke selvstendig boenhet er det innforstått at takhøyde i kjeller ikke kan ha målbar høyde og da maksimal høyde på 1,89cm (1,90cm er synonymt med målbar høyde og utløser blant annet mer eindomsskatt for din eiendom). - Her snakker vi forsatt om selvbygger og uten ansvarsrett.

De viktigste hensynene du må tenke på og oppfylle i selve søknaden din er:                 Utnyttelsesgrad, byggegrenser, byggehøyder, avstander, estetikk, brannteknisk.

Søknaden din må minimum innholde:
- Søknadsskjema (søknad om tiltak uten ansvarsrett, blankett 5153) - Inntill 50M2.
- Gjenpart av nabovarsel (som viser at alle naboer og gjenboere er varslet) - Sendes inn 2 uker etter varsling til naboer jfr. klagerett. PS! Ved rekommandert brevsending kan gjenpart av nabovarsel med oblat innsendes med en gang, sammen med søknad og nødvendige vedlegg.
- Situasjonsplan (med tilbygget inntegnet og målsatt)
- Tegninger (plan, snitt og fasadetegninger)
- Dispensasjonssøknad (eget brev) - Benyttes kun i tilfeller hvor du søker ut over gitte bestemmelser.

Dersom tilbygget kommer i konflikt med noen av bestemmelsene som gjelder for eiendommen din (nevnt ovenfor) må det søkes dispensasjon, som er en egen søknad i brevformat hvor du redegjør for hvorfor du ønsker og mener du bør få godkjenning ut over gitte bestemmelser).

Vil anbefale deg å lese denne veilederen hvor du finner så å si alt du må forholde deg til: http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/

   #8
 1 323     Østlandet     1
Med kjeller og ikke selvstendig boenhet er det innforstått at takhøyde i kjeller ikke kan ha målbar høyde og da maksimal høyde på 1,89cm (1,90cm er synonymt med målbar høyde og utløser blant annet mer eindomsskatt for din eiendom).[/b] - Her snakker vi forsatt om selvbygger og uten ansvarsrett.


Var det jeg som ikke forstod denne eller?
Ikke selvstendig boenhet er greit, men maksimal høyde på 189cm i kjelleren er jo bare tull.
Man kan bygge 50kvm PLUSS kjeller, ferdig med det. Kjellerens areal regnes ikke med uansett takhøyde.
Bygger man 1,5 eller 2 etasjer så må arealet for de to etasjene regnes med, og det er da maks 50 kvm samlet areal. Man kan altså ikke bygge 50 kvm grunnflate i to etasjer.

Mitt tilbygg er 5 x 7 meter (utvendig) i 1,5 etasje og full kjeller (2,45m takhøyde).
Med 33 gr takvinkel og knevegger 45cm inn på begge sider i 2. etasje kom jeg akkurat innenfor 50 kvm totalt i følge regelverket.
I praksis er det ca 32 kvm i kjeller, 32 kvm i 1. etasje og 20 kvm i 2. etasje.
lys
   #9
 322     Bærum     0
Det er slik sandhaug beskriver det jeg også har oppfattet regelverket, og også sett det bli praktisert. Ikke hørt noe om maks takhøyde i kjeller i denne sammenhengen før.
   #10
 6     1
Med kjeller og ikke selvstendig boenhet er det innforstått at takhøyde i kjeller ikke kan ha målbar høyde og da maksimal høyde på 1,89cm (1,90cm er synonymt med målbar høyde og utløser blant annet mer eindomsskatt for din eiendom).[/b] - Her snakker vi forsatt om selvbygger og uten ansvarsrett.


Var det jeg som ikke forstod denne eller?
Ikke selvstendig boenhet er greit, men maksimal høyde på 189cm i kjelleren er jo bare tull.
Man kan bygge 50kvm PLUSS kjeller, ferdig med det. Kjellerens areal regnes ikke med uansett takhøyde.
Bygger man 1,5 eller 2 etasjer så må arealet for de to etasjene regnes med, og det er da maks 50 kvm samlet areal. Man kan altså ikke bygge 50 kvm grunnflate i to etasjer.

Mitt tilbygg er 5 x 7 meter (utvendig) i 1,5 etasje og full kjeller (2,45m takhøyde).
Med 33 gr takvinkel og knevegger 45cm inn på begge sider i 2. etasje kom jeg akkurat innenfor 50 kvm totalt i følge regelverket.
I praksis er det ca 32 kvm i kjeller, 32 kvm i 1. etasje og 20 kvm i 2. etasje.


Se bort i fra det jeg skrev som står med fet tekst. Var noe jeg fikk forklart av en byggesaksbehandler som jeg selv hadde missoppfattet og hengt meg opp i. Er jo likegyldig med høyde i kjeller så lenge det ikke er godkjent for formål opphold/beboelse.
Dog det med 1,89cm ikke målbar høyde og 1,90cm målbarhøyde er en faktor som slår ut på mer eiendomsskatt med grunnlag i økt areal. Greit at det ble klarhet i Smile