59 893    11    9  

BRA og BYA: forklaring?

 3 997     Oppland     4
Kan noen gi en forståelig forklaring på hva BRA og BYA faktisk ikkebærer av areal?
Jeg finner så mye motstridende informasjon rundt på nettet at jeg ikke klarer skille hva som faktisk er hva og hvilke areal som skal medregnes, som parkering og veranda osv.

   #1
 826     vestfold     0
Er vel u-grad som gjelder på alle reguleringsplaner nyere enn 1986. Da teller kun
grunnflaten på huset hvis jeg ikke husker feil..
  (trådstarter)
   #2
 3 997     Oppland     0
I reguleringsplanen for min tomt (12.02.1985) står det "hver tomt kan bebygges med intill 250m2 grunnflate, inkludert garasje."

Tingen er at jeg driver å prøver ut byggsøk sin byggemelding på nett, og der skal jeg plotte inn alt av areal, og trenger en god forklaring på BYA og BRA
   #3
 4 156     Oslo Vest     2
Du finner diverse definisjoner i teknisk forskrift og ikke minst i Byggforskserien og NS 3940.

Hvis du er av de som ikke vil betale for å få en standard kan du finne tilsvarende informasjon her http://www.be.no/PDFs/T-1459.pdf . NB! Det er forskjeller i definisjoner på veilederen og standarden, men det er for komplisert å forklare her.
Signatur
   #4
 3 955     1
BRA - Bruksareal
Hele boligens indre areal, inkludert innervegger, måles fra innsiden av ytterveggene.

BTA - Bruttoareal
Hele boligens ytre areal, men boder og rom, eksklusive balkong/ veranda. Alle etasjer regnes med.

BYA - Brutto Ytre Areal
I følge NS 3940 pkt. 6.1 skal bygningsdeler som ikke, eller bare ubetydelig, går over terrengnivå, f.eks. lyssjakt, utvendig kjellertrapp, terrasse, gårdsplass over kjelleretasje ikke medregnes i BYA. Vanligvis er dette blitt praktisert slik at bygningsdeler og konstruksjoner som ligger mer enn 0,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningsdelen/konstruksjonen medregnes i BYA. Slike bygningsdeler/konstruksjoner kan være t.eks. utvendig trapp og terrasse.
   #6
 944     Rogaland, Sola     0
Vi måtte bruke Bra, og gikk på en smell da vi fant ut at carport også teller med, ikke bare selve huset, men garasje/carport også. I den nye planen teller i teorien også parkeringsplasser på tomten med med ca 12 til hver plass, men tror ikke noen er så nøbne.

Alle overbyggde arealer teller også, men du kan trekke fra udstikk på 1m, men ikke på carport. Har du fks terasse uten rom under bare bar bakke teller den bare bakken under areal.

   #7
 87     oslo     1
Ja myndighetene er kreative når det gjelder å lage regler som begrenser hva folket skal få gjøre på egen eiendom. Rart det i det hele tatt er lov til annet enn tomanns-telt i dette landet. ER det nødvendig å gjøre regelverket så infamt vanskelig å etterleve og tolke?. Det eneste det blir mye arbeisplasser innen byråkratiet ( og det er kanskje også meningen?)

   #8
 95     Melhus, Trøndelag     0
Hvis reguleringsplanen ikke spesifiserer om det er BYA eller BRA, hva er det som sannynligvis gjelder da? Avhengig av kommune og/eller saksbehandler?
   #9
 87     oslo     0
Da tror jeg at tomta di plutselig er kjempestor- og du kan ta med areal til midt regulert vei i beregningen av tillatt areal
Det var slik før byråkratene lagde alle sine bokstavkoder for å gjøre det vanskelig for folk.
( Byråkratene kaller det forenkling hver gang de  lurer politikere til å endre reglene - Dermed sørger de for at byråkratiet kan vokse videre. Det sikrer deres egne posisjoner og fortatt vekst i byråkratiet. Smart.)

Men utnyttingsreglene er det andre som nok kan svare mer sikkert på her på forumet. Det er vel noen byråkrater her? Eller kanskje helst frafalne byråkrater.