(trådstarter)
   #21
 661     Bærum     1
Takker! Må jeg virkelig bytte ut hele undertaket dersom jeg skal gjøre om til varmloft senere? Går det ikke an å legge lufting til vegger/ventiler?

   #22
 6 696     Akershus     0

Takker! Må jeg virkelig bytte ut hele undertaket dersom jeg skal gjøre om til varmloft senere? Går det ikke an å legge lufting til vegger/ventiler?


Har ikke grunnlag for å svare bombesikkert på dette, men ved isolering av tak er det vanlig å legge til grunn at man skal ha 5 cm. luftespalte over isolasjonen. Har taket et spenn på over 7 meter skal spalten være større (10 cm. ?).

Mange som isolerer tak i eldre hus åpner opp i raftet og lager luftespalte opp til mønet. Luft kommer da inn i raftet og det luftes ut i mønet. Dette er alltids et alternativ til å bytte hele undertaket.

Ventiler i vegger er fint, men det hjelper vel ikke for taket? Poenget er jo å ha lufting i taket slik at kondens/fukt som dannes i møtet mellom varm og kald luft kan "slippe ut". Da må du ha lufting der kondensen oppstår.
Signatur
HSt
   #23
 35 862     Lillestrøm kommune     0

Takker! Må jeg virkelig bytte ut hele undertaket dersom jeg skal gjøre om til varmloft senere? Går det ikke an å legge lufting til vegger/ventiler?


Jeg tror du kan bygge ut med "tett" undertak også, men jeg tror at det går bort mye ekstra loftsrom i nedforing da du må ha luftingen på plass som beskrevet over.  Siden jeg ikke har erfaringen her så vet jeg ikke hvor mye høyde du sparer, men jeg tror det kan være ganske mye.  En diffusjonsåpen undertakløsning tror jeg også kan være sikrere når du isolerer opp senere. Men det burde ikke være noe i veien for å gjøre dette rett i forhold til senere isolering nå så du ikke trenger å gjøre om noe senere.
  (trådstarter)
   #24
 661     Bærum     1
Jeg har sjekket litt rundt, og det ser ut som om man kan bruke en av to metoder for å gå fra kald til varmloft (stemmer jo godt overens med det som har blitt skrevet av dere over her):

1)Fjerne gammel takpapp helt, og legge diffusjonsåpen papp isteden. Da slipper man luftesjalter på innsiden, og kan isolere helt opp. Man sparer da 5 cm.

2)Legge ny papp oppå gammel (vanlig metode visstnok når man legger nytt tak...), men lage 5cm luftesjakter (som ble nevnt tidligere i tråden her) opp til mønet. Denne metoden koster 5cm ekstra nedforing, men gir bedre lufting enn metode nr 1 - og er visstnok anbefalt metode.

Det eneste hensynet jeg må ta nå (velger metode nr 2) er å lage litt utlufting langs mønet, nå mens mønesteinen uansett skal av.

De jeg har snakket med trodde at det ikke er søknadspliktig å bygge et kaldloft om til et varmloft. Noen spm har noen synspunkter rundt dette? Det skal ikke etableres soverom, utleie el.l her.
   #25
 5 188     Østlandet     0
Metode nr 1 ville ikke jeg tatt sjansen på da det er en gammel kåk.

Metode nr 2 er OK.

Metode nr 3 er å lage lufting over dagens undertak. Fore opp og lage nytt tak.
Signatur