491    0    0  

Etterlysning: Håndverkere og boligeiere som vil stille opp i film.

 105     Oslo     0
Lavenergiprogrammet er på jakt etter boliger som skal oppgraderes og håndverkere og boligeiere som vil være med som case i et filmprosjekt.

Om filmen:
Filmen skal formidle erfaringer fra bærekraftige bolig- og byggeprosjekter over hele landet. Målet er å lage en film med gode eksempler på prosjektering og oppgradering av eneboliger eller rekkehus. Filmene vil bli brukt på ulike nettsteder og vil bli delt i sosiale medier.

Filmen vil bli produsert av Snøball film, i samarbeid med Husbanken, Sintef byggforsk og Lavenergiprogrammet.

Hvilke boliger er vi på jakt etter:
• 60-, 70- eller 80-tallshus
• Oppussingsprosjekt hvor boligeierne i tilegg til tradisjonelt vedlikehold (bytte tak, skifte panel på huset, drenere rundt grunnmur) også ser for seg å gjøre tiltak som gir bedre komfort og lavere energiforbruk, evt også legge om fra f.eks oljefyr til oppvarmingsløsninger som bruker fornybare energikilder (slik som solfangere, solceller, bergvarmepumpe e.l.)
• Gjerne prosjekter hvor boligeiere allerede er i kontakt med en arkitekt og/eller håndverkere som skal utføre jobben og hvor disse også synes det er interessant å stille opp.

Kontaktperson:
Snøball film ved Johnny Westernes, jonny@snoball.no, tlf 905 718 49

Mvh

Folke
Signatur