6 653    3    0  

Hvor bratt kan en vei på tomta være

 240     0
min innkjørsel til tomta ser ut til å bli bratt - noen som vet hva maks krav er, slik generelt. Min vil ligge på ca 15-18%.

Noen?
Signatur

   #2
 1     Vestlending     0
15 til 18 % høtes veldig mykje ut. 8% er vanligvis bratt, eg trudde 12 % var max...

6% for å være tilpasset rullestol...
   #3
 118     0

Adkomstvei til bolighus max stigning er 12,5% dvs. 1:8

Det kan søkes om disp, men normalt skal brannbil og ambulanse kunne komme opp under alle forhold.