24 351    4    16  

Hvordan finne ut hvor rør og strøm ledninger går i hagen?

 9     11
Skal til med å sette opp gjerde og levegg, men usikker på gravingen da jeg ikke er sikker på hvor røropplegg og strømledninger går under bakken.

Hvordan finner man ut det?

   #1
 6 690     Akershus     1
Det normale når det gjelder strømkabler er vel å gjennomføre kabelpåvisning sammen med netteier. Ta kontakt med dem og hør.

Når det gjelder vann og kloakk kan du muligens få svaret ved hjelp av tegninger fra kommunen.
Signatur
   #3
 3 089     I huset mitt     1
Kabelpåvisning er ofte gratis for privatpersoner.
Som cheffen sier, ring netteier og spør om hvem som kan utføre dette, da får du ofte en komplett oversikt/kart med de meste av kabler inntegna.
Er det tvil så kommer de og fysisk peiler opp kablene.

Rør for vann og avløp ligger så dypt at du vel ikke kommer nedpå dette ifm levegg........ 8)
Litt ymse om kommunene har stikkledninger inn til hus inntegna på kommunale tegninger, men skader ikke å høre.
Vet du hvor stoppekrana er så vet du jo i alle fall hvor rørene går inn i huset. Wink