34 169    18    19  

Hvordan se hva som er bærevegg?

 40     4
Hei

Vi skal fjerne (flytte) en vegg for å gjøre klart til nytt kjøkken. Men hvordan vet vi om den er bærende? På vedlagte tegning ser vi den der røde pilen der dagens vegg er, den blå dit vi setter opp ny (1,4 meter fra den gamle). I kjelleren er det slike jernbjelker der du ser de grønne strekene (langs hele huset), og den lysegrønne viser at det er en jernbjelke på loftet.  Om taket står det at det er saltak med vinkel, T-formet. Utført med W-stoler.

Kan den veggen tas ned, eller er det mulig å si at det er bæring? Eller er bæringen i w-stolene og ytterveggen?

Takker
Eirik

Hvordan se hva som er bærevegg? - hustegning.JPG - flimmer

   #1
 21 712     Akershus     0
Regner med at W-stolene går fra yttervegg til yttervegg parallelt med den røde pila og at det er taket som er over viste planskisse?

Du kan rive alt på innsiden av ytterveggene.  :)

La dog noen stå, de stiver av slik at ikke ytterveggene velter.
Signatur
   #2
 1 323     Østlandet     4
Du kan alltids gjøre som en kollega av meg.
Han tok håndsagen og kappet et par stolper i veggen for å få inn ny dør til kjellertrappen.
Når så sagen ble sittende fast visste han at det var en bærevegg  ;D
   #3
 21 712     Akershus     4
Et kjent råd, men er det alltid patent?

En bjelke eller W-takstol kan være dimensjonert for full bæring. Ved last vil den få noe nedbøyning. Gitt at nevnte vegg ble oppsatt før takstein og snø kom på plass. En får lett et klem uten at det faktisk indikerer bærevegg.
Signatur
   #4
 487     0
Det er nok en bærende vegg du skal flytte på, takstolene er dimmensjonert med tanke på den veggen. Om du skal flytte veggen kan det være greit å sjekke dimmensjonene på takstolene å få di beregnet slik at du vet hva lysåpning du kan max ha for sikkerhetskyld. Er godt mulig veggen kan flyttes inn noe.
Signatur
   #5
 3 412     Akershus     1
En langsgående bærevegg i midten av et hus ble tidligere kalt en "hjertevegg".  Man skal tenke seg veldig godt om før man tar bort en slik.
Signatur
   #6
 21 712     Akershus     0
Viste vegg er nær senter av huset. W-stoler og valmtak tyder ikke på boareal på loft. Det eneste senterveggen i huset bærer er undergurten. Under slike forutsetninger er undergurten kun dimensjonert for å bære himling og strekket mellom foten av taket.
Kan ikke se at dette er en bærevegg.

Ad hjertevegg - hvordan var bæringen av taket og bruken av loftsetasjen i slike hus?

Edit: her finner en omtale av "hjerteveggen" i en 1890-gård. Andre ill. ovenfra: http://www.byantikvaren.oslo.kommune.no/getfile.php/byantikvaren%20%28BYA%29/Internett%20%28BYA%29/Dokumenter/handbok/sentralt/byas%20infoark%20om%20prosess%20web%20versjon.pdf

En ser at midtveggen bærer alle gulv, inkludert tørkeloftet, men ikke taket.
Signatur
   #7
 487     0
Selv om det er snakk om en W takstol så betyr ikke det at den er dimensjonert for å være stiv nok til å ta av feks 8meters spenn. Stiver du av på et punkt på undergurten stiver du også av hele takstolen da W er ment å fordele lasten utover.
Signatur

   #8
 21 712     Akershus     0
Kan godt være du har rett. I denne linken dimensjoneres de greit opp til 10 m spennvidde.
På meg virker det underlig å konstruere en W-takstol slik at den krever understøttelse på midten, der det ikke er staver til overgurten. Har du noen link til en slik?

Hos oss er spennvidden 10 m med en inntrukket terrasse. Det er brukt 2*8 i staven som går ned på den inntrukne bæreveggen. Den treffer veggen under, ikke langt ved siden av.
Signatur
   #9
 3 412     Akershus     0

W-takstoler er vanligvis selvbærende.  Det er ikke vanskelig å finne mange eksempler på at de er selvbærende, men det er også mulig å finne eksempler på det motsatte.

Enig i at det ville vært mer fornuftig å velge en konstruksjon med en stav opp til mønet hvis understøttelsen er akkurat på midten, KjellG.  Men det kan jo være praktiske årsaker til at dette ikke ble valgt, som at beregningsprogrammet som brukes ikke har denne muligheten, eller at produksjonssystemet er forberedt for masseproduksjon av W-takstoler. 

Enig i at W-takstol tyder på at loftsrommet ikke brukes.  Men et moteksempel er et av husene jeg bodde i som barn.  Dengang subsidierte Husbanken små hus, og følgelig ble det for lite lagringsplass i mange hus (i tillegg til at det ble for små og for få rom...).  Selv om det var knotete var vi nødt til å bruke loftsrommet med W-takstoler til å lagre unna mengder av ting.  Så det loftsrommet var absolutt i bruk.  Om veggen under var bærevegg sjekket jeg ikke dengang :-)

Spørsmål om hvorvidt W-takstoler er selvbærende eller ikke har vært tatt opp her tidligere, som for eksempel i denne tråden:
http://www.byggebolig.no/bygge-nytt-pusse-opp/w-takstoler-18209/
Noen er sikre på at W-takstoler er selvbærende, mens andre ikke er fullt så sikre, spesielt ikke om det finnes en langsgående vegg langs midten av huset...

I stedet for å se på selvbæring som et ja/nei-spørsmål kan man se på det som et hvor-mye-spørsmål.  I verste fall kan man ta bort en "bære"-vegg og oppleve at taket holder helt fint i lang tid.  Helt til det kommer en snøvinter...


Signatur
   #10
 21 712     Akershus     1


W-takstoler er vanligvis selvbærende.  Det er ikke vanskelig å finne mange eksempler på at de er selvbærende, men det er også mulig å finne eksempler på det motsatte.


Har du noen konkrete eksempler?

Forøvrig, hos oss er 10 m spennvidde og tilfeldigvis en midtvegg. Den er ikke nødvendig for bæring av himling eller tak. (Eller var det ikke thak?  ::))  Det sier i og for seg ikke noe om TS' hus.

W-stoler er normalt ikke dimensjonert for last på undergurten. Her kan jo TS bare velge å unngå ting over aktuelt område.

Det hele blir jo fra forumets side bare gjetninger. TS må måle opp takstolene og få dem beregnet på nytt. Alternativt om det finnes stempel på dem.
Signatur