61    1    0  

Inkludert i renoveringskontrakt eller ei?

 3     0
Hei, 
Dette er no. 2 i problemer med renovering. Første er
https://byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/ansvarsfordeling-mellom-rorlegger-utgraver-og-eier
Kort oppsummering
Vi kjøpte en bolig, kjeller på 63 kvm og med lav takhøyde. Vårt hus er fra 1950 og krav for godkjent kjellerleilighet er 200. Ønske var 240 så lenge prisen var OK.
 
Hverken kone eller jeg har erfaring med bygging så vi gikk med et lokalt som har spiss kompetanse i kjellerutgraving og renovasjon. 
Vi gikk for en 2 kontrakt avtale hvor de skulle først pigge eksisterende gulv, se hvor mye fjell det var så komme med slutt summ.
kontrakt 1 - Inkludert i prisen på 370 000 var drenering, nytt kjellertrapp, betongsaging av inngangsdør og 5 vinduer. Pris inkluderte ikke rørlegger eller elektriker, de hadde vi separat avtale med.
 
Kontrakt 2 etter de hadde kartlagt hvor mye fjell det var, fikk vi et nytt tilbud på 350 000 for 250 i slutthøyde, dette var i tillegg til 370 000 avtalt før. 

Ville gjerne høre kommentar om disse:
- Fylle hull etter gammel åpning. Kjellerrenoveringexpert ville ha 8000 ekstra, Det står ikke i kontrakt at han skal fylle den, men er det ikke underforstått ?
- saging av dør til bad. Kjellerrenoveringsexpert krever ekstra siden det ikke sto i hans tilbud. Jeg mener Dør var tegnet i arkitekt tegning som var levert. Uansett er det 5 måneder siden døren var sagd.
- Bjelker til vinduer,  kjellerrenoveringsexpert mener at han ikke visste om konstruksjon og hvor store vinduer skulle bli, 4 av dem er 150cm bred. Jeg mener du har jobbet nesten 3 uker, har regnet understøpings kostnad, hatt arkitektens kontakt nummer fra begynnelsen. Vi ble enige at jeg betaler for bjelkene til vinduer, men så legger han 2 andre bjelker som var i arkitekt tegning. 
- vi hadde avtalt ekstra for bortkjøring av masser 5 500 og betong 6 500, han fylte hjemme hos seg men vil ha hele summen, siden hans kostnad er nesten det samme, noe jeg tviler på, er hele summen transport og det koster ingenting å levere betong eller løsmasser på stasjon?
- i tilbud 2 så sto det fjellsplitting 31 m3 og fjerning av masser 8m3. Etter 6 måneder så vil han ha 35 000 for å ta resten av løsmasser ut fra kjeller. Jeg har allerede betalt for bortkjøring så selvom jeg ser bort fra at han kommer med krav 6 måneder etter endelig pristilbud så høres det mye ut. En annen entreprenør mente jeg skulle tilby halvparten da han som proff burde regnet bedre.

Håper å høre andres meninger

TSt
   #1
 10 349     0
Ut i fra forskjellige tråder her så er det flere konflikter enn massene her. Derfor er det litt vanskelig når vi ikke helt har kronologien i dette. Hvor lange et krav kommer etter et pristilbud har ikke mye å si, det er hvor raskt han evt har kommet med det etter at det evt er oppdaget som kan ha noe å si. Oppstår det avvik / tilleggsarbeider så skal entrepenør alltid varsle på på forhånd hvis pris er fast. Men hvis det her er 8m3 masser + massene etter 31m3 fjell som er fjernet og dette står i tilbudet har han ikke noe sak. Han bør vite at fjell vokser mye når det blir tatt opp.

Når ingen har hovedansvaret tror jeg en må passe på å spesifisere bjelker over vinduer etc når en skal ha pris, ikke bare regne med at de har sett det ut i fra en tegning som de ikke kjenner så godt til på forhånd.