81    1    0  

Isolere kjeller innvendig

 563     Stavanger     0
Har en kjeller som er ca. 2/3 under bakken. Er ikke isolert utvendig og drenering er tvilsom. Vi ønsker å isolere kjelleren og gjøre (deler av) den om til oppholdsrom. Pga. økonomi og at 2 av 4 sider av huset har terrasse er ikke graving og utvendig isolering veldig ønskelig, selv om det er det beste alternativet.

Hvordan går vi frem for å isolere kjelleren fra innsiden? Vil anta at muren er kald og fuktig. Regner da med at tradisjonelle lettvegger (satt opp med avstand fra yttervegg) med isolasjon ikke er et alternativ?

Kan man lime EPS/XPS-plater rett på innerveggen?

Målet er å få oppholdsrom med OK temperatur.

   #1
 549     Skien     0
Ville kartlagt hvor fuktig mur og gulv er.
Kapillæropptrekk i gulv kan være like ille som fuktinntrengning i vegg.
Deretter ville jeg prøvd å begrense bruk av organisk materialer, eventuelt unngå isolasjon og platekledning i det hele.
På to vegger i vår kjeller har jeg limt 5cm XPS på innsiden som er pusset tykt lag med fibernett, dette vil aldri råtne, men vegg er diffusjonstett. Vi har dog utvendig etterisolert 5cm og gravd ny drenering.
På en annen vegg har vi etterisolert innvendig med lekter, 5cm rockwool og beiset panel. Dette er diffusjonsåpent.