2,093    12    4  

Nå kan du oppgradere boligen din til dagens standard og få støtte fra Enova!

 81     0
Nå er oppgradering av bygningskroppen en del av Enovatilskuddet. Det betyr at du har rett til å få tilbake penger for en energioppgradering til TEK10-nivå (uten nye energiregler i 2015).
 
Tilskudd for oppgradering av bygningskroppen er for deg som tenker helhet når du pusser opp og inkluderer forbedring av varmeisolasjonen av boligens yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur.
 
En oppgradering av bygningskroppen begynner med at en energirådgiver energimerker boligen din og utarbeider en tiltaksplan. Denne energiplanen gir en oversikt over hva du kan gjøre for at boligen skal bruke mindre energi. Energiplanen danner også grunnlag for å beregne hvilket nivå din energioppgradering vil være på, og hvor mye du kan få i tilskudd. Etter at oppgraderingen er gjennomført, vil energirådgiveren rapportere forbedringene i boligens energitilstand.
 
Les programkriteriene her.

Les mer om de tekniske kriteriene for tilskuddet her.

Enova gir også støtte til å leie inn energirådgiver. Her kan du les mer om støtte til energirådgiver.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til ordningen eller lurer på om prosjektet ditt er innefor kravene. Enova Svarer på chat finner du her
E-post er svarer@enova.no og vårt telefonnummer er 800 49 003.


KE
   #1
 3,673     Hordaland     0
Kan like godt stille spørsmålet som alle ønsker svar på:
Kan man oppgradere delvis med mål om å oppnå TEK10? For eksempel en husvegg om gangen?
Kan man gjøre jobben selv?
   #2
 6,009     Finnmark     0
Nå kan man få støtte, selv om det er litt dyrt( med rådgivere mm)Grin
Signatur
   #3
 75     Stjørdal     2
Dette er jo fortsatt en tiltakspakke for håndtverkerbedrifter fremfor et energivennlig tiltak slik jeg ser det. De fleste her inne jobber på egeninnsats men får ikke dekt noe av dette tilskuddet.

Man må altså sette bort jobben til et firma for og få noe tilskudd.

Jeg er faglært tømrer og renoverer en enebolig ifra 1962 til tek10 krav. Men har ikke krav til noe tilskudd på det jeg gjør på bygningskroppen.
  (trådstarter)
   #4
 81     0
Kan like godt stille spørsmålet som alle ønsker svar på:
Kan man oppgradere delvis med mål om å oppnå TEK10? For eksempel en husvegg om gangen?
Kan man gjøre jobben selv?

Støtten gis til helhetlig oppgradering til TEK10-nivå. Det vil si at det ikke er tilstrekkelig å oppgradere en vegg til TEK10-nivå. Ordningen stiller krav til reduksjon av varmetapstallet for bygget og netto energibehov, i tråd med energikravene i TEK10.
Her finner du de Tekniske kriteriene for tilskudd.

Kun kvalifiserte utførende foretak (entreprenør, byggefirma) kan benyttes til utførelse av bygningsmessige tiltak som får tilskudd fra Enova. Kvalifisert foretak skal ha godkjenning for ansvarsrett innenfor funksjonen utførende for tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner eller tilsvarende. Slik kompetanse dokumenteres enten ved at utførende foretak på søknadstidspunktet har gyldig sentral godkjenning eller at tilsvarende lokal godkjenning er oppnådd i løpet av siste 12 måneder. Foretak som har hatt ansvarsrett som utførende etter opphevelse av ordningen med lokal godkjenning 1. januar 2016 kan også benyttes. Mer om dette her Programkriterier
   #5
 681     Bergen     1
Det er synd dette kun er et byggmestertilskudd. Det BURDE være mulig å utføre arbeidet selv, mot 3. parts verifikasjon. Med byggmester/ingeniør som dokumenterer at arbeidet er utført fagmessig. En slik helhetlig oppgradering som det her er snakk om koster fort 1 million kr når firma må ta grunnarbeid, rive kledning, lekte ut, ny kledning, rive innvendig for ekstra isolasjon/plast, forbedre tak, samt installasjon av balansert ventilasjon. Man sparer mye mer enn 100 000 på å gjøre det selv...
Signatur
   #6
 285     0
Selvbyggere burde fått 25% på vinduer i det minste?

Vi skal oppgradere huset og tenkte benytte oss av dette tilskuddet. Har ikke tid til å gjøre alt selv så benytter byggmester for alt av isolering, vindusbytte etc.
Legger heller egeninnsats på innvendig arbeid og andre ting som ikke har med isolering å gjøre.
Men kan skrive under på at det også blir å gå bort endel til energirådgiver som egentlig ikke har foreslått noe som jeg som ufaglært viste fra før.
Alt i alt passer dette greit for oss og vi hadde nok tatt noen snarveier ellers. Fint at det også ble mulig å oppgradere til tek10 nivå nå. (å få vårt hus opp på lavenergistandard ville rett å slett blitt for omfattende og dyrt.)
   #7
 681     Bergen     0
Hvorfor bare vinduer? Om du skal oppgradere et stort hus og det er krav om balansert ventilasjon burde vinduer/dører/isolasjonsmaterialer og ventilasjonsanlegg som et minimum være dekket.
Signatur

   #8
 285     0
Balansert ventilasjon er jo dekket i eget tiltak.
Men enig ang ytterdører og isolasjon. Nevnte bare vinduer siden jeg mener det er omtrent umulig å bytte ut vinduene og ikke få lavere energibruk.
   #9
 129     0
Dette hadde faktisk vært en gladnyhet om en kunne gjøre det som egeninnsats og fått en eller flere uavhengige kontroller i prosessen for å utløse tilskuddet. Enova er en stor vits for de fleste nevenyttige, -inkludert meg.
   #10
 194     0
Dette er jo fortsatt en tiltakspakke for håndtverkerbedrifter

Enig. Så lenge ein kan få godkjenning som sjølvbyggar og bygge ein heil bupel stiller eg meg iallfall uforståande til kvifor ein ikkje kan gjere oppgraderinga sjølv. Kontroll gjennomført av uavhengig tredjepart burde vore tilstrekkeleg.