80    0    0  

Oppretting ved takomlegging - Vanligvis inkludert i en pris for takomlegging?

 1     0
Hei, 

Jeg holder på et større boligprosjekt på vår enebolig med totalentreprise hvor jeg blant annet legger om hele taket med etterisolering,ny papp, lekter og sløyfer samt ny takstein og alt av beslag. 

Huset vårt er fra 1950 og eksisterende tak er fra starten av 80 tallet så vi tenkte at det var greit å bytte det i samme slengen mens vi var i gang. I kontrakten vår har vi en fastpris for omleggingen av taket, hvor det da er beskrevet  - Lekter, sløyfer, ny papp, etterisolering 10cm, takstein samt beslag og snøfanger/stigetrinn er inkludert i prisen. Det nevnes dog ingen forbehold om at oppretting IKKE er med i fastprisen vår ei heller at dette er inkludert og det da evnt kan avregnes om det skulle vise seg at taket vårt er tålig rett - slikt vi har på andre poster i kontrakten vår.

Jeg er ingen fagkyndig i dette gamet og veldig fersk -så jeg burde nok forhørt meg mer rundt da vi inngikk kontrakten, da det stadig renner inn med endringsordrer og vi er way over budget allerede og det svir. Så prøver nå å begrense utgiftene det jeg kan, men det er ikke så lett når man står midt oppe i det.

Spørsmål:
Er det slikt at det er ansett som ganske vanlig å ikke rette opp taket når man legger på lekter/sløyfer samt ny stein? Vi har over telefon tidligere fått bekreftet at dette var inkludert, men nå har pipen fått en annen lyd, da de nå ønsker betalt for oppretting da det viser seg å være veldig skeivt. Skulle selvfølgelig hatt dette skriftelig og har gjort en typisk feil der. 

For oss virker ganske opplagt at når en ønsker å legge om taket sitt og at man vet at huset er gammelt så kan man også forvente at det ville være en del oppretting for at det nye taket skal bli rett når man gir tilbud på en slikt type jobb.  Det virker derfor for oss veldig rart nå at byggmesteren nå brått ønsker å ta betalt for dette, da det viser seg å ikke være veldig rett.

Vi mener at dette burde vært vurdert når man var på befaring for prosjektet samt også tatt høyde for evnt oppretting når man ga en fast pris for takomleggingen. I det minste gitt informasjon om dette ikke er inkludert og at evnt oppretting vil avregnes på timer etter behov-  Er jeg helt på villspor og urimelig eller burde jeg prøve å ta kampen? 

Setter pris på konstruktive tilbakemeldinger og gode råd rundt mitt spørsmål

Tusen takk :) 

M