45    0    0  

Sette opp nytt påbygg (driftsbygning) ønsker tips

 235     0
Hei,

Vi har en gammel låve som har vært påbygget i nyere tid. Vi ønsker å rive den gamle delen, for så bygge opp nytt i samme stil som den "nyere" delen, slik at det blir en mer helhetlig driftsbygning. 

Det som skal bygges opp har følgende mål:

Lengde: 15 m
Bredde: 6,5 m
Fasade høyde: 3,8 m
Takvinkel 31,5 grader. 

Vi tenker oss en støpt uisolert grunnmur/dekke.

Jeg har laget en enkel skisse ved bruk av et online tegneprogram: se her Driftsbygg, i denne modellen er reisverket av stål, men tre er nok mer aktuelt. 

I første omgang skal det være et råbygg, hvor vi senere tar for oss innredning osv. I bygget skal det i fremtiden være et hobbyrom/treverksted, lager og et enkelt lite rom for hønshold. 

Vi ønsker i første omgang å orientere oss ift. priser, hvor mye vil dette ca koste?

Er bygget såpass lite at det vil lønne seg å bruke små lokale firmaer for de ulike delene (graver, grunnarbeide, støp og selve bygget)? Eller vil det være mer lønnsomt å benytte et stort firma som dekker alle delene?

Mottar gjerne tips på hvordan vi bør gå frem:)