68    1    1  

Skifte takstein midt på et tak? Må jeg fjerne alle stein på en rad / rekke eller kan jeg lett erstatte bare en stein?

 49     Drammen     0
Har et tak med hollandsk glassert takstein, enkeltkrommet. Det er et par sprekte stein midt nede på taket som jeg må skifte før vinteren.

Går det å ta ut bare en stein og legge inn en ny eller må man fjerne mange stein for å få til dette? 

(Som dere skjønner så har jeg (foreløpig) ikke så peil på legging av takstein)

   #1
 3 677     Akershus     1
Går helt fint å skifte bare en stein!


.Thag
Signatur