13 277    7    2  

Tette hull i skorstein

 5     Kristiansand     1
Skal ta bort en ovn fra stua og må da tette hullet (utløpet) i skorsteinen.

Hva er enkleste måte å gjøre dette på og hva kan brukes? Har blitt anbefalt Siporex (?) som skal være enkelt å forme slik at det passer i hullet, men regner med det i tillegg må brukes festestoff/puss - som f.eks "husfix" ?

Det er ingen andre ovner tilknyttet skorsteinen så den vil bli stående ubrukt.

Tips til gjennomføring /materialvalg mottas med takk!-)

   #1
 3 258     Akershus     1
Sikkert mange mulige materialvalg men jeg hadde nok holdt meg til det som var fra før (av mangel på kunnskap). Er det en teglpipe så ville jeg murt inn teglstein i hullet så godt det lar seg gjøre, og pussa til slutt.

"Never change a winning team" osv  Smile
Signatur
   #2
 967     Stavangerområdet     0
Jeg har en elementpipe bygd i Leca. Mureren tettet hullet fra den gamle peisen med en rund leca innsats/plugg som har en krumming på innsiden slik at den følger innerøret i pipa.

Jeg vet dessverre ikke hva den heter, men mureren hentet dette på Norflis.

PS! Jeg kan ikke de eksakte reglene, men min murer måtte sende melding til kommunen om at pipa er endret. Hvis man gjør det selv, må feieren godkjenne endringen. Vet ikke om det samme gjelder når du ikke skal bruke pipa...
  (trådstarter)
   #3
 5     Kristiansand     0
Takk til dere begge!
Må sjekke det med kommunen, hadde ikke tenkt på at det var noe problem... men alt skal jo rapporteres etterhvert så...

slt
   #4
 699     0
Når en skal tette hull i skorsteinen etter å ha fjernet ett ildsted bør dette alltid gjøres etter skorsteinsleverandørens anbefaling, slik at evt. senere eiere ikke får ubehagelige overraskelser hvis de igjen ønsker å installere ildsted i bygget.

Mht elementpipe er det svært viktig at foringsrøret alltid skal kunne bevege seg fritt i forhold til omkringliggende konstruksjoner.
I de fleste tilfelle krever dette en totrinnstetting.
Først ett gjenmuringslokk som tilpasses foringsrørets form og monteres med ildfast masse.
Deretter isoleringsmateriale (hvis pipa ikke er bakventilert).
Så en plugg av samme materiale som  yttermantelen, her kan en benytte vanlig mørtel til tetting og evt. puss.

For en del  Icopal-skorsteiner rekker det å montere ferdige murplugger som har en buet bak-flate. Men disse må da monteres i røykrørsinnføringen.  En oppnår på denne måten fleksibilitet mellom yttermantel og foringsrør ved at røykrørsinnføringen der murpluggen sitter er montert med keramisk snor eller flytende fiberpakning for å unngå sprekker ved ekspansjon.

Gjenmuringslokk får du hos forretninger som fører Hammerstrøm (Jøtul), Helmin og Tolmer produkter. 
Ellers har gjerne pipeprodusenten både gjenmuringslokk og murplugg (Sistnevnte lager du for øvrig lett selv).

   #5
 967     Stavangerområdet     0
Min pipe er oppført i 1975. Det er en elementpipe (Leca). Men det er ingenting spesielt med innerløpet, de er ikke frittstående innerløp inni der. Lecablokkene virker som de er massive med hull i midten til selve røykløpet og så noen smårom mellom pipeløpet og "ytterveggen" i pipa. Disse smårommene virker som de er tette mellom hvert element oppover.

Når mureren skulle tette pipa, så satte han kun inn et massivt Leca-element som var krummet som røykøpet på innsiden og pluggen fylte hele hullet helt ut til ytterkanten av pipa. Ingen ekspansjonsfuge og han brukte vanlig mørtel til å tette med.
slt
   #6
 699     0
Var en rekke slike piper på markedet på sytti tallet.
Eks  Joga og Kaminent
Tror nok mureren har gjort en god jobb med å tette pipa di.
   #7
 967     Stavangerområdet     0
Jeg har full tillit til mureren, har absolutt ingen grunn til å mene noe annet. Meget fornøyd med håndtverket. Jeg ville bare si at det tydeligvis finnes andre måter å tette pipen på avhengig av typen som er installert.

Forøvrig er pipen er hverken Joga eller Kaminent fordi innerløpet er sirkulært og ikke avrundet.