3 735    1    1  

Utbygging av hus

 1     Nord-Trøndelag     1
Vi er i gang med påbygging av et 50-tallshus. Vi vurderer to muligheter:
1- Påbygging i 1 etasje rundt framsiden av huset, samt 1 etasje på høyre side av huset. Tilsammen en påbygging på 41 m2.
2 - Påbygging i 2 etasjer på høyre side av huset, med ei grunnflate på 21 m2 i både 1. og 2. etasje. Dette tilsvarer tilsammen en påbygging på 41 m2 fordelt på 2 etasjer.

Har noen erfaring med kostnadsforskjellen?

   #1
 740     0
Skisser eller bilde/mer info om dette?

Hadde vert til stor hjelpt; )
Signatur