Mange sliter med å få spredd varmen fra vedovnen - kanskje en selvgående vifte hjelper?

Publisert av ByggeBolig

Finnes det enkle måter å spre varmen fra vedovnen på?

De fleste norske boliger baserer deler av oppvarmingen sin på vedfyring, men mange opplever at varmen fra ovnen ikke spres godt nok rundt i boligen. Mange har nok opplevd at det blir veldig varmt i rommet ovnen står, men ikke i andre rom. Det finnes enkle hjelpemidler som lover å avhjelpe problemet, men funker de egentlig?

Mange boliger har naturlig ventilasjon eller mekanisk avtrekksventilasjon som i for liten grad bidrar til å flytte luft rundt i huset. Eldre hus har i tillegg også mange mindre rom i stedet for større rom og åpne løsninger, noe som gjør det mer krevende å transportere luften rundt. Da vil man gjerne oppleve at varmen fra vedovnen kun varmer opp rommet den står i uten å bidra til oppvarming i andre rom. Den optimale løsningen er sannsynligvis å montere balansert ventilasjon, men det blir gjerne forholdsvis kostbart og arbeidskrevende.

Minivifte basert på gamle prinsipper

En særdeles enkel løsning er å anskaffe seg en vifte som baserer seg på Peltier-effekten, et godt over 100 år gammelt prinsipp. I et Peltier-element oppstår det spenning når elektroner flyter gjennom en forbindelse av to metaller. Elektroner i varme materialer beveger seg fortere enn i kalde og dersom man legger to ulike metaller inntil hverandre vil man få en spenning. Spenningen avhenger av temperaturforskjellen i metallene, og i moderne Peltier-elementer har man faktisk klart å oppnå så mye som 75 grader temperaturforskjell mellom to ulike metaller.


Kobler man så en liten elektromotor og en vifte på et Peltier-element, har man plutselig en innretning som lager sin egen strøm og sørger for jevnere fordeling av varmen ved å blåse varm luft bort fra ovnen og til andre deler av boligen.  Det er ikke behov for strømforsyning fra verken batterier eller nettstrøm - viften snurrer så lenge ovnen er varm nok.

Er det for godt til å være sant?

Vifter basert på Peltier-effekten er diskutert i flere tråder på Byggebolig. De fleste av Byggebolig-medlemmene som har kjøpt slike vifter rapporterer om god effekt og at det oppleves som et godt hjelpemiddel for å spre varmen fra ovnen. Det finnes også eksempler på brukere som ikke har opplevd effekt i det hele tatt, ut over at viften ser kul ut og blir samtaleemne nummer én når man får besøk.


Vurderer du å kjøpe en slik vifte er det viktig å kjøpe riktig type slik at man får en som gir maksimal effekt på den vedovnen du har. Det kan derfor være lurt å måle overflatetemperaturen på ovnen under fyring før du handler. De fleste av viftene fungerer i et temperaturområde på 60 – 340 grader celcius, med optimal virkningsgrad på mellom 200 – 250 grader. Det er også viktig å passe på at viften får tilsig av kald luft bakfra. Den bør derfor ikke settes for nære ovnens røykrør.


Har du erfaring med eller spørsmål om vifter til vedovn, stikk gjerne innom denne tråden på Byggebolig.