7 348    19    0  

Da har vi hatt møte med grunneier!

 108     Nord-Trøndelag     0
Hei.

Er det noen som har peiling på hva kloakk rørene koster pr meter?

Vi må mest sannsynligvis grave 300 meter med kloakk rør, dette er over et jorde..

Vann og strøm kommer fra en annen grav i motsatt retning 15 meter fra tomta. Kloakken er det verre med da vi må legge den med fall.

Håper noen har noe svar om komme med, hva en slik jobb kan koste oss? Både svart/hvit  og gjennom firma? Vi er i et dilemma og diskusjon med grunneier ang dette er/skal reguleres til boligområde og vi mener grunneier skal koste kloakk til et knutepunkt for alle tomtene og ikke vi som er første kjøper av deres tomter..   #1
 4 156     Oslo Vest     0


Håper noen har noe svar om komme med, hva en slik jobb kan koste oss? Både svart/hvit  og gjennom firma?Det beste er vel å be om pris på dette fra et firma, og beskrive detaljert hva som skal være slik at du har mulighet til å sammenligne.

Å be om en pris svart på dette forumet er vel ikke så smart. Viktigste grunn til ikke å ta en jobb svart er jo dersom det skulle bli grunn til reklamasjon.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 108     Nord-Trøndelag     0Håper noen har noe svar om komme med, hva en slik jobb kan koste oss? Både svart/hvit  og gjennom firma?Det beste er vel å be om pris på dette fra et firma, og beskrive detaljert hva som skal være slik at du har mulighet til å sammenligne.

Å be om en pris svart på dette forumet er vel ikke så smart. Viktigste grunn til ikke å ta en jobb svart er jo dersom det skulle bli grunn til reklamasjon.


Grunnen til at jeg spør om svart/hvit er fordi grunneier mener vi selv skal gjøre gravingen sort, mens vi betaler hvit til rørlegger ang kloakken. Grunneiere har fått dispansajon fra kommunene om 10 boliger ++ iløpet av x antall år. fradelingen på tomt 1 leveres over helga, om vi blir enige! Grunneier mener vi skal koste kloakkrør 300 meter til "evnt" knutepunkt. Mens de betaler KUN merkostnaden på å gå ifra 110" til storrør hvor flere av tomtkjøperne (om det blir flere) skal koble seg på oss. Da de mener vi er første byggerne, og vi uansett må ha kloakk om det ikke kommer flere å vil bygge i årene fremover. Derfor vil ikke di legge til rette for oss og evnt andre som vil bygge i området. Dette mener vi er feil, da de regulerer og tar sjangsen på å få solgt flere tomter. Det er jo ikke riktig at vi skal koste kloakkrørene til evnt 9 andre byggere.

Vi har selv 50 meter ned til knutepunktet, hvor vi uansett skal betale.
   #3
 577     Romerike     0
Er grunneieren bonde, og er det hans jorde dere skal grave over? Er jordet drenert? Hvem skal i tilfelle betale for jobben med å reparere denne etter gravingen?

Jeg har lite erfaring med dette, men det vanlige i dag er vel at det ligger kloakk, vann og el etc til tomtegrensen og at dette er inkludert i tomteprisen. Så må du selv koste på egen tomt.

Kort fortalt, jeg synes grunneier er på jordet.
Grunneier får også utgiftsført gravingen, dere må bruke hardt beskattede midler.
   #4
 90     0
Høres ut som en luring av en grunneier. Så kan han ta ekstra for de neste tomtene fordi dere har økt verdien av dem
   #5
 5 111     Sørnorge     0
Hvis dere betaler for gravingen og legging, bør dere også ha krav på tilkoblingsgebyr fra andre som evt kobler seg på i fremtiden. Gebyret bør være av en slik størrelse at dere går i 0 den dagen dere har fått to naboer. Ved flere naboer skal dere gå med overskudd.
   #7
 4 156     Oslo Vest     0
Jeg synes ikke dette høres ut som en kjeltring jeg, det dreier seg her om å finne den beste løsningen. Det er et spørsmål om hvem som skal ta utgiftene med infrastruktur, og det er ikke noen fast regel for det. Det kan dog synes urimelig at en person skal være økonomisk ansvarlig for det hele, men skal man komme videre må noen betale, det er det ingen tvil om.

Dersom TS skal betale for det hele er det ingen tvil om at de som kobler seg på skal komme med et bidrag. At TS skal gå med et stort overskudd synes jeg ikke er rimelig,men at hus skal få dekket noe av et rentetap er ikke urimelig.

Dersom det er snakk om et byggefelt er det jo vanlig at strøm og kloakk ligger frem til tomtegrensen, men er det snakk om spredt bebyggelse over flere år er det vel mer vanlig at tiltakshaver selv må ta kostnadene.

Jeg synes at løsningen vil være en dialog og det å komme frem til en avtale som dere begge kan leve med. Jeg er ikke enig i at dere har all makt, dersom dere ikke finner en løsning selger han sikkert til noen andre, så er tomten viktig for dere bør dere jobbe for å finne en løsning.

Alt dreier seg om avtale og hvilken avtale som er /blir inngått. Dersom det ikke er inngått en avtale må dere fremforhandle en avtale dere kan leve med, og sikre at dere får bidrag når andre eventuelt kobler seg på.

Å kalle andre for kjeltringer fordi det ikke er avtalt alt om dekning av infrastruktur synes jeg bare er tull. Det er ikke så at alle utbyggere og næringsdrivende automatisk er kjeltringer, bare fordi de er en motpart til en forbruker.
Signatur

   #8
 3 109     Norge     0
Dette blir nesten som at den første som kjøper en ny bilmodell skal betale utviklingskostnaden til denne modellen.
Eller den første som kjøper et kataloghus hos en husleverandør skal betale for tegningane og dei andre kostnadane som har påløpt den husmodellen.

Dersom man skal drive forrtning må man være villig å satse litt, man kan ikkje gå med den oppfatninga at det er kundane som skal ta risikoen, og bedrifta gevinsten, det vert feil Incognito.

Har sjølv drive bedrift i en årrekke så eg veit kva eg snakkar om.

I dette tilfelle meinar eg at grunneigar betalar kloakk fram til knutepunktet, og delar kostnaden på anntall tomter (10 stk).
Denne kostnaden legger han til på tomteprisen så klart.
   #9
 4 156     Oslo Vest     0
Siden vi ikke vet om dette er et byggefelt eller det er spredt bebyggelse så er det vanskelig å konkludere med hva som er korrekt. Det vanlig i et byggefelt er at infrastruktur er opparbeidet og at dette er innebakt i tomteprisen.

Siden TS opplyser om dette er et område hvor det tillates inntil 10 tomter i løpet at en visst antall år oppfattet jeg det slik at dette ikke er et ferdig opparbeidet byggefelt, og da mener jeg at den beste løsningen er å inngå dialoger. Vi vet jo ikke hva som inngår i kontrakten mellom TS og grunneier.

Selvsagt kan TS vente inntil alle tomter er solgt og infrastruktur er kommet på plass, men jeg oppfatter det slik at TS har det travelt med å komme igang, og da må forhandlinger til.

Jeg har dessverre den leie evnen til kun å lese det som står og klarer derfor ikke å konkludere med at visse forutsetninger er gitt. Jeg har mye å lære av de som kan lese et gitt og bastant faktum ut i fra få setninger.
Signatur
   #10
 22 352     Akershus     0
Synes dette lukter svidd.

Enten tar ts hele regningen og legger seks tommers avløp og rikelig vann dimensjon og får tinglyst alle retter slik at han kan kreve bidrag. Ellers får bonden komme med en veldig billig løsning.