2 959    0    0  

Har vi fått med alt i budsjettet vårt?

 1     0
Da skal vi til å bygge hus. Byggesøknaden blir sendt neste uke.

Huset er på 3 etasjer, totalt er huset ca 250kvm.

Har fått tilbud både på grunnarbeid og fra byggefirma + rør/elektro.
Så de prisene der er ganske bankers. Men utenom det kan det være noe vi har glemt. Jeg tror vi har tenkt på alt, men siden det er første huset vi skal bygge så er det jo godt mulig det er ting vi har glemt...

Budsjettet er som følger:
Byggekostnader
Gebyr- og tilknytningskostnader
Tilknytningsavgifter avløp til kommunen Kr. 30 000
Byggesaksomkostninger til kommunen                        Kr. 15 000
Utsikking av hjørner fra kommunen   Kr 5000
Situasjonskart fra kommunen Kr. 2 000
Utsending av rekommanderte brev (nabovarsel)        Kr. 0
Tilknytningskostnader for kabel tv     Kr. 0
Tilknytningskostnader/montør for telefon                                    Kr. 10 000
Tilknytningskostnader til E-verket Kr. 15 000
Byggestrøm m/byggeskap montert  Kr. 20000
Arkitektkostnader Kr. 20000

Totale gebyr- og tilknytningskostnader Kr. 117 000

Tomtekostnader
Tomtepris  Kr. 300 000
Oppmåling, Dokumentavgift og tinglysningsgebyr på tomt Kr. 35 000
Rydding av tomt (fjerning av busker, trær, etc) Kr. 30 000

Opparbeidelse av parkeringsarealer og hage m/plen, hekk, busker, etc. Kr. 50 000
Grave grøfter til strøm, tele, tv, vann, kloakk frem til hus  Kr. 0
Totale tomtekostnader Kr. 415 000

Grave- og murerarbeid
Tilkjøring av masser samt graving og Kr. 500 000
Støp av plate på mark + 1 etg. Kr. 350 000
Arbeid med innvendig 1 etg. Kr. 100 000
Borring etter drikkevann + tilkobling Kr. 75 000
Totale kostnader ved grave- og murerarbeid Kr. 1 025 000

Utvendig rørleggerarbeide
Vann/kloakk legges i grøft frem til hus samt oppstikk i sålen  Kr. 50 000
Septikktank Kr. 50 000
Totalt utvendig rørleggerarbeide Kr. 100 000

Hus/garasje
Oppsatt bolig klar for gulvlegging/tapetsering/maling (inkl.pipe) Kr. 2 257 552
Tilleggsarbeider fra entreprenør (rørlegger, elektriker, snekker)inkl, varme Kr. 150 000
Tapet/maling til innv. vegger og himling, varmepumpe Kr. 583 395
Parkett/laminatgulv
Peis ferdig monter
Bad, ferdig innredd/flisa etc. + Kjøkken ferdig m/hvitevarer
Arbeid innvendig Kr.  200 000

Utvendig beis/maling   Kr. 20 000
Ferdig oppsatt dobbel garasje Kr. 150 000
Container leie/tømming  Kr. 5 000
Uforutsette utgifter Kr. 0
Totalt Hus/garasje Kr. 3 365 947

Finansielle kostnader
Rentekostnader på byggelån (Kostnadene på egenkapital er ikke medtatt.)  Kr. 150 000
Totalt finansielle kostnader  Kr. 150 000

Regnestykket blir da som følger
Gebyr og tilknytningskostnader Kr. 117 000
Tomtekostnader Kr. 415 000
Grave- og murerarbeid Kr. 1 025 000
Utvendig rørleggerarbeid Kr. 100 000
Hus/garasje Kr. 3 365 947
Finansielle kostnader    Kr. 150 000
TOTALT FOR NY BOLIG/GARASJE MED OPPARBEIDET TOMT  Kr. 5 172 947