2 295    0    0  

Holte Kalkulasjonsnøkkel for grovestimering av tomannsbolig (BTA 243 kvm.)

 2     0

Noen som har god erfaring med bruk av denne ? :)

Spørmål til konto 1: Felleskostnader, og de ulike;

Konto 11: Rigging
Konto 12: Drift av byggeplass
Konto 13: Entrepriseadministrasjon

Vi trenger estimater for hva som inngår i de ulike kontoene, eventuelt hvilken standard som bør være tilstrekkelig (Enkel, Normal,Høy)

Håper på RASKT svar!! :)