635    2    0  

Innsikt ønskes: Pris for arkitektarbeid

 1     0
Hei,

Vi har nettopp kjøpt tomt og ønsker å arbeide med en arkitekt for å tegne opp huset. Vi har innhentet et tilbud fra arkitekt som er bekjent av min samboers familie.
Det jeg lurer på er hvor fornuftig prisen er for arbeidet arkitekten skal utføre, og lurte på om dere kunne gi meg litt innsikt i dette.
Jeg har googlet litt, men svarene jeg har funnet er svært sprikende. 

Idéfase: Skisse
Situasjonskart/forenklet utomhusplan
Planer 1:100
Snitt 1:100
Perspektiver

Dette går på timespris 1050 kr eks. moms. De forventer ca kr 47.000 inkl. mva.

Forprosjekt: fra skisse til digitalt og kvalitetskontroll
Situasjonskart med inntegnet bebyggelse
Planer 1:100
Snitt 1:100
Perspektiver

31.500 + mva fastpris

Søknadstegninger og søknad inkl. dispensasjoner: tegninger for rammesøknad ++
Nabovarslig
Komplett søknad om rammetillatelse
Situasjonsplan
Uthomhusplan
PLaner, snitt, fasader 1:100
Perspektiver

I tillegg til at de er ansvarsrett arkitekturprosjektering og ansvarsrett ansvarlig søker

58.800 + mva fastpris

Huset skal bygges i Asker.

På forhånd takk for hjelpen

   #1
 664     0
Hei

Arkitektprisene varierer mye. Jeg betalte 35.000,- for alt hos meg og da med ansvarsrett prosjektering og ansvarlig søker. Ene naboen betalt 10.000,- hos en annen for det samme, men en annen betalt 250.000,- og han har mye mindre hus enn oss. Er viktig å kjenne folk, eller sjekke priser rundt eller blir det fort ganske dyrt.
   #2
 14     Lier     0
Hei.

Hvor stort er huset du skal bygge? Med utgangspunkt i gjennomsnittlig enhetspris for prosjektering utifra 4 eneboligtyper kom jeg frem til følgende enhetspriser:

Enkel standard 322,- kr pr m2
Normal standard 486,- kr pr m2
Høy standard 791,- kr pr m2

Arbeidet omfatter prosjektering ifm. skisseprosjekt, hovedprosjekt, detaljprosjekt, byggesøknader og kompletering.
Signatur