1 097    1    0  

Sagatun fra Boligpartner , totalpris??

 4     0
Hei! Vi vurderer å bygge hus. Har falt pladask for Sagatun fra Boligpartner. Men er veldig spent på hva sluttsummen på dette huset vil komme på. Er det noen som har bygd Sagatun som vil fortelle litt om budsjett og ca sluttsum? :) 
Sagatun fra Boligpartner , totalpris?? - Sagatun.jpg - Linnst

   #1
 14     Lier     0
Hei.Jeg har ingen erfaringer med dette huset. Men med utgangspunkt i arealpriser fra et anerkjent kalkyleverktøy i Norge og BTA på 253m2 blir estimatet som følger:
  
(Usikker på hvorfor mellomrommet ned til tabellen blir så langt)Estimert kostnad enkel standardEstimert kostnad normal standardEstimert kostnad høy standard
1Felleskostnaderkr     195 822,00kr     224 917,00kr                 258 313,00
2Bygningkr 2 202 871,00kr  2 539 361,00kr             3 015 001,00
3VVSkr     414 667,00kr     443 762,00kr                 587 972,00
4Elkraftkr     228 459,00kr     293 986,00kr                 283 613,00
5Tele og automatiseringkr         8 602,00kr        79 695,00kr                 176 847,00
6Andre installasjonerkr       41 492,00kr        51 106,00kr                   83 237,00
Huskostnadkr 3 091 913,00kr  3 632 827,00kr             4 404 983,00
7Utendørskr                      -  kr                       -  kr                                  -  
Entreprisekostnadkr 3 091 913,00kr  3 632 827,00kr             4 404 983,00
8Generelle kostnaderkr     256 795,00kr     316 250,00kr                 343 574,00
Byggekostnadkr 3 348 708,00kr  3 949 077,00kr             4 748 557,00
9Spesielle kostnaderkr     666 149,00kr     848 815,00kr             1 030 216,00
Grunnkalkylekr 4 014 857,00kr  4 797 892,00kr             5 778 773,00
Forventede tilleggkr     147 246,00kr     182 919,00kr                 236 808,00
Forventet prosjektkostnadkr 4 162 103,00kr  4 980 811,00kr             6 015 581,00
Sikkerhetsmarginkr     149 776,00kr     186 208,00kr                 235 543,00
Avsetning første driftsårkr     179 883,00kr     255 530,00kr                 255 530,00
Rammekostnadkr 4 491 762,00kr  5 422 549,00kr             6 506 654,00

Tomtekostnad er ikke inkludert i kalkylen da dette vil variere.
Det er kun tatt høyde for enkle grunnforhold og masseutskifting for plate på mark. Arbeider utover dette er ikke inkludert i kalkylen.

Om du finner ut av tomtekostnadene og legger til denne burde du komme frem til en ca sluttsum.

Se også på 
http://byggebolig.no/boligpartner/boligpartner-prislister-og-salgsdokumenter/25 for tidligere diskusjon angående priselister på hus fra Boligpartner.
Siste redigering: 13. desember 2016 12:31:33 av Betalingsplan.no
Signatur