154    4    0  

Ansvarlig søkers ansvar

 37     Raufoss     0
Hei.

Er det sant at ansvarlig søker MÅ sjekke nødvendig kompetanse, KS til hver entreprenør som erklærer om ansvarsrett? Før det var kommunens ansvar, nå ansvarlig søkerens.
Signatur

wth
   #1
 230     NA     0
Mener ansvarlig søker er ansvarlig for at alle områder er ansvarsbelagt. Kompetanse erklærer hvert firma selv, og KS utfører de selv.
Kommunen kan sjekke gjennom tilsyn at kompetanse er riktig.

Men alt det her står i SAK10 med veiledning.
  (trådstarter)
   #2
 37     Raufoss     0
ja, jeg vet det, har lest det. Men hvorfor så stor forettningsmann snakker motsatt? Hannhar jo jurister, advokater og 20 år erfaring i byggebransje
Signatur
Ebe
   #3
 4 453     Vestlandet     0
Ansvarlig søker skal samordne og koordinere de andre foretakene. De skal også sørge for at tiltaket er fullstendig ansvarsbelagt.

De skal derimot ikke kontrollere erklæringene som foretakene sender inn. Ansvarlig søker er ikke ansvarlig for innholdet i dokumentasjonen han sender inn, der dokumentasjonen er produsert av andre foretak.

Så ingen sjekker kompetansen til et foretak, før kommunen eventuelt foretar et tilsyn.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 37     Raufoss     0
Det er svar fra DIBK:
Hei,

  • Ansvarlig søker skal identifisere og avklare ansvarsområdene for ansvarlige foretak, både ved rammetillatelse og igangsettingstillatelse, og sørge for at erklæringer om ansvarsretter sendt inn. Ansvarlig søker skal melde fra til kommunen ved mangler, endringer og opphør av ansvarsretter. Du kan lese mer om ansvarlig søker ansvar i SAK10 § 12-2.  • Alle foretak som erklærer ansvar i byggesaken er ansvarlige overfor bygningsmyndighetene for at plan- og bygningslovgivningens krav er oppfylt og dokumentert for det ansvarsområdet foretaket har påtatt seg gjennom erklæring til kommunen, jf Pbl. § 23-3.Dette betyr at hvert foretak som erklærer ansvarsrett i tiltaket selv må sørge at de har den nødvendige kompetansen (oppfyller krav). Den ansvarlige søkeren skal som nevnt identifisere og avklare ansvarsområdene for ansvarlige foretak og sørge for at erklæringer om ansvarsrettfra foretakene er sendt inn til kommunen.

Dersom kommunen finner at ansvarlig foretak ikke fyller de krav som stilles til kvalifikasjoner, pålitelighet og dugelighet eller finner alvorlige overtredelser av bestemmelser eller tillatelser gitt i eller i medhold av Pbl. skal den treffe vedtak om å frata foretak ansvarsrett.
Signatur