56    0    0  

Bustadoppføringsloven?

 1     0
1
Er det kun avvik ETTER overtakelse som gjelder  ved registrering av avvik i.h.t Bustadoppføringsloven ( 5 års garanti ) og 1 års befaringen?

Jeg regner med at jeg blir møtt med " slik var det før overtakelse , du kjøpte det as is" 


2

Om selger ikke fører opp avvikene jeg mener jeg har krav på , kan jeg velge å ikke signere protokoll? 

Konsekvens? 

Prøver å være litt forberedt..  : )