9 099    7    2  

Dispensasjon til å bygge i LNF-område

 1 410     Hordaland     0
Hei
Lager en egen tråd om temaet. Vi er i gang med en prosess ifht å bygge en hytte på en tomt vi eier. Tomten er i dag regulert som LNF, og jeg tror ikke den er regulert inn med spredt bebyggelse jf et kart jeg har funnet. Vi må følgelig søke om dispensasjon.

Har gått gjennom en haug med referat fra kommunestyremøter i den aktuelle kommunen. Foreløpig har jeg ikke funnet EN eneste en som har fått dette gjennom. Er det virkelig så håpløst? Dette er en tomt som i sin tid ble fraskilt hovedeiendommen for at det skulle bygges en butikk der, noe som aldri skjedde. Det har stått en garasje på tomten i all tid, som nå nylig er revet. 

Hva er det som kan være "særlige grunner" til at akkurat vi skal få dispensasjon? Eksempler på det? Kan det være sterk familiær tilknytning til stedet? At området overhodet ikke er egnet til noe annet enn evt bebyggelse. Landbruk og fritid er i allefall utelukket.

Håper på innspill Smile
Signatur

HSt
   #1
 29 175     Lillestrøm kommune     1
Du har allerede prøvd det jeg gjorde på hytta, jeg søkte opp avslagene og satte IKKE foran 4 slike utsagn og søknad om tilbygg gikk rett gjennom. Men her er jo praksis at fornuftige ting får dispensasjon.
Økonomiske forhold  skal ikke være en grunn. I Nittedal tok jeg en gang en skisse med til teknisk etat og ba om råd, de var veldig hjelpsomme men de fikk lov å komme med ønsker som heller ikke var noen hjemmel for å kreve men når de skjønte at det var interesse av å gjøre ting best mulig bidro de tydeligvis gjerne. Nå ble det ikke noe av prosjektet av andre grunner 
Ebe
   #2
 4 452     Vestlandet     1
Det er vanskelig å finne gode argumenter i mot LNF-områder, dersom det ikke foreligger helt spesielle forhold med tomten. Mange kommuner er strenge på dette.

Hensynet i LNF er blant annet at naturen og landbruket ikke skal bygges ned. Når man skal bygge en hytte og dermed privatisere et område, så er det normalt sett vanskelig å ikke sette hensynene vesentlig til side.

Fordelene er også ofte personlige for utbygger, men ulempene rammer fellesskapet i samfunnet. Da veier ulempene tungt...

Signatur
HSt
   #3
 29 175     Lillestrøm kommune     0
Siden vi har fått med oss i andre tråder at tomten ligger svært nær trafikert vei så kan dette kanskje redusere nytteverdien av dette området for fellesskapet, om det faktisk kunne telle med i en dispensasjonssøknad vet jeg ikke.
   #4
 38     0
Det er ikke umulig.
Vi holdt på i to år her i kommunen, sør i Akershus, dog for et bolighus som vi flytter inn i til høsten.
Vi gikk gjennom postlista i kommunen og søkte opp alle saker som hadde med LNF å gjøre, leste og skrev argumenter. Kommunen avslo selvsagt, men vi klagde inn avgjørelsen så saken måtte opp til politisk behandling. Her fikk vi medhold, etter heftig lobbyvirksomhet. Wink
Slitsom prosess, men nå gleder vi oss til nytt hus i skogen. Smile
   #5
 1     0
Det er ikke umulig.
Vi holdt på i to år her i kommunen, sør i Akershus, dog for et bolighus som vi flytter inn i til høsten.
Vi gikk gjennom postlista i kommunen og søkte opp alle saker som hadde med LNF å gjøre, leste og skrev argumenter. Kommunen avslo selvsagt, men vi klagde inn avgjørelsen så saken måtte opp til politisk behandling. Her fikk vi medhold, etter heftig lobbyvirksomhet. Wink
Slitsom prosess, men nå gleder vi oss til nytt hus i skogen. Smile

Hei! Er det mulig å komme i kontakt med deg? Mvh Ole Johnny Løvold, 41507278
   #6
 2 018     Strømmen     0
Gå inn på https://www5.skedsmo.kommune.no/byggesaker/ søk på Skjeærvaveien 103... Gnr 73 Bnr 19
sjekk svarbrev/vedtak på

10/1301-1 Utgående 16-02-2010 Dispensasjon fraLNF - gnr 73 bnr 19 - Skjærvaveien 

Ble litt mer etter at den dispensasjonen var gitt, men det kan du lese mer om på resten av saken..

Slike søknader må være veldig begrunnet... fyll inn alt du kan... gjerne 20-30 sider...

Lykke til..

Signatur
   #7
 83     0
Hiver meg på tråden!
Skal bygge to inngangsparti på huset, og har forstått det slik at det ikke trengs å søkes om. Men huset ligger i et LNF-område. Har jeg forstått det riktig, om jeg da bare må søke dispensasjon fra dette til kommunen?