63    1    0  

Erfaring med bruk av OPAK Bergen

VT
 27     0
Har hatt en del utfordringer med utbygger opp mot hva som er krav til utførelse og hva som bare er anbefalinger fra Sintef og dermed ikke krav osv.

Vurderer å benytte meg av OPAK da disse har godt rykte på Østlandet og jeg kjenner fler som har benyttet dem der.

Er det noen som har erfaring med å benytte disse i bergensområde?

Hva vill det typisk koste for en kontroll av utførte byggearbeider på en enebolig på 200 kvm?   #1
 77     Møre og Romsdal     0

TEK17 stiller krav til dokumenterte løsninger.
Sintef byggforsk er ikke bare anbefalte løsninger, det er Preaksepterte løsninger som tilfredsstiller de tekniske krav gitt i TEK17.

Be om dokumentasjon på at utførelse tilfredsstiller tek17 enten gjennom sintef eller produsent sin godkjenning.(som regels sintef-godkjent løsning?)
Signatur