332    7    8  

Fiber. Et eller to inntak?

 9     0
Hei!
Vi holder på å bygge enebolig med utleiedel.
Nå ringer fiberselskapet og lurer på om vi ønsker et eller to inntak. 
Hva er vanlig?
Fordeler/ulemper?

   #1
 5 110     Tromsø     1
Med to boenheter kan det være greit at boenhetene har hver sin uavhengige installasjon, så kan leieboere selv velge hvilket abonnement på internett og TV de vil ha. Eller om de vil ha det i det hele tatt. Framtida er trådløs.

Med ett inntak kan det muligens være fordelaktig å kable litt ekstra innvendig og leie ut med TV og internett inkludert. Noen leieboere vil synes det er attraktivt.
Signatur
   #2
 15 445     Akershus     2
Fremtiden er fiber, ikke kun trådløs.
Signatur
   #4
 15 445     Akershus     1
I og med at dette er en utleiedel i en enebolig, så bør en også sjekke rullerende kostnad ved ut og inn- kobling og ev fastavgifter.

«Fiber har vanligvis «ubegrenset med kapasitet, men ved fellesbruk kan det bli litt samrøre med tjenester. F.eks. huseier må bestille kanalpakke som leietaker ønsker å se.

Det vil kunne være begrensninger i tillatelse til deling.

Hvis utleiedelen har «døra , burde det være formelt greit å dele slik jeg ser det.
Signatur
TSt
   #5
 3 004     1
Det er egentlig begrensning i deling men det er ingen som reagerer på at en mindre utleiedel henger på.  Det er jo mye rimeligere å ha "felles". TV og fiber koster jo i dag snaut 1000 kr pr mnd mens tillegg for ekstra dekoder er en drøy 100 lapp avhengig av leverandør.  Bestill et hakk opp på hastighet i forhold til hva du ville valgt er jo en mulighet også og også legge dette tilelgget inkludert i husleien.   Men kan lønne seg å ta med at dette er noe en gir med og ikke er del i leie selv om prisen selvfølgelig kan ha dette innebygget.  Da slipper en krav om refusjon o.l. ved evt feil. 

Kan kjøpe ekstra ruter med gjestenett hvis en ønsker separate nett hvis leverandørens boks ikke støtter dette.    Leverandører har i allefall installert dekoderboks nr 2 i separate utleiedeler i området jeg bor selv om de må ha gått inn separate ytterdør for å komme til dette rommet.  Da er jo dette en indirekte aksept på at dette går ann.
   #6
 95     1
Når jeg la inn fiber til min leilighet ville ikke de 2 andre i bygget være med.
Men når jeg hørte med Viken Fiber om de kunne få i ettertid, fikk jeg inntrykk av at det ikke var noe problem.
Slik jeg forsto det ville de bare blåse inn fler fibere i inntaket hvis det trengtes.
En av kundebehandlerene mente også at det allerede lå 2 eller 3 fibere i kabelen som var lagt.

Jeg hadde allerede da vært føre var og lagt røret fiberen kommer med i en solid bue under felles område som kan nås enkelt til alle enheter.
Ble forklart at de da bare kapper røret der og setter opp bokser som fordeler de forskjellige fiber kablene til de forskjellige leilighetene.

Jeg ville tro at det holder med et inntak, men ring og hør med selskapet for sikkerhets skyld.
Sørg heller for at inntaket er plassert slik at det går å splitte til begge boenheter derfra.
Legg så klart et rør som kan trekkes med intern fiber eller cat6 kabel siden inn i utleie delen.
   #7
 5 110     Tromsø     1
Hva som er vanlig kan sikkert variere fra selskap til selskap. Men i vårt tilfelle med en full tomannsbolig (to tilnærmet likeverdige leiligheter hvor vi leier ut den ene) var Canal Digital løsning å legge fram to rør fram til husveggen med hver sin fiber. Dette gjorde de uten å spørre, det var slik de gjorde det med tomannsbolig.

Så  de og koblet til fiber inn i vår leilighet og opplyste at dersom vi eller leieboer ønsket å bestille fiber til den andre leiligheten ville de fullføre installasjonen der gratis (eller inkludert i 1500 kr etablering) mot at man tok abonnement på både TV og Internett med 12 måneders bindingstid.
Signatur