10,170    12    0  

Framgangsmåte ved innhenting av anbud/kostnadsoverslag på arkitekttegnet hus

 445     Drøbak     0
Jeg lurer litt på veien videre når vi snart får reviderte tegninger fra arkitekten for huset vårt, som skal bygges i Follo-regionen. Tegningene vi snart får er papirskisser i målestokk 1:100. Slik jeg forstår det, må det utarbeides (elektroniske) tekniske tegninger til både byggemelding og arbeidet på sikt.

Det virker som de fleste større byggefirmaene nå bruker egne tekniske tegnere til å utarbeide arbeidstegninger og tar seg av byggemelding som en del av "pakken" de tilbyr.

Derfor skulle jeg helst hentet inn anbud/kostnadsoverslag fra Follohus og Follo bygg og eiendom (samt andre som eventuelt anbefales) nå, slik at en leverandør kan velges allerede nå og at den utvalgte kan overta fra dette tidspunktet. Jeg tror at det er en stor fordel for alle at de som skal bygge får arbeidstegningene utarbeidet av dem de er vant å jobbe med. Samtidig tror jeg at det kan være en fordel å velge et stort firma som har en slags ”standardpakke” for innredning av huset som vi kan ta som utgangspunkt for kostnadsberegningen.

Er det mulig å gjøre det på den måten? Har noen erfaring med den framgangsmåten? Eller tips og råd?

Ellers kan arkitekten utarbeide tegningene til byggemelding og bistå med å sende byggemelding for så å hente inn anbud etterpå, men i det tilfelle vil vi nok betale dobbelt for de tekniske tegningene, fordi det virker som byggefirmaene egentlig ønsker at deres egne skal lage arbeidstegningene…

   #1
 492     Trondheim     0
Om du får ordnet det på den første måten du beskriver tror jeg absolutt du vil spare på det.
Få det med i prisen at de skal utarbeide arbeidstegninger ut fra skissegrunnlaget til arkitekt.

Vi gjorde det andre veien, arkitekt tar alt, og det hadde vi ikke gjort om vi hadde visst det vi vet i dag. Det har blitt veldig dyrt...

Hadde vi skullet bygge på nytt i dag så hadde arkitekt tegnet omriss av hus og fasader, så hadde vi satt oss ned med det innvendige og så hadde vi fått byggfirma til å tegne arbeidstegninger/gått igjennom egne planløsninger.
   #2
 265     Lier     0
Hvis du kontakter tre husleverandører og presenterer dine tegninger så vil du få innspill fra de forskjellige. Det koster bare din tid.

Klarer du å komme frem til en løsning etter dette er gjort ville jeg fått alle leverandørene til å prise samme grunnlaget. Da er det bare å begynne å spille Smile Gå evt. til den du føler deg mest komfortabel med, å gi han muligheten til å levere til det laveste innkommende anbudet.
   #3
 110     Kristiansand     0
Regner med at dere har inngått fastpris med arkitekt og en leveransebeskrivelse? Hvis ikke, ville jeg ha fått priset inn tekniske tegninger fra de ulike leverandørene.

Vi har vært gjennom samme prosess på hytte og du finner en del info om prosessen rundt dette på bloggen vår: http://gamatun.blogspot.com

Generelt er et godt råd å bruke tid på å få et mest mulig spesifisert grunnlag for anbud. Jo mer en har fått med, jo mindre kommer i endringsavtaler. Det er som kjent enklere å forhandle om pris i forkant enn i etterkant. Med andre ord: klarer en å bestemme seg på forhånd om alle deltajer fra gulvvalg til dørvridere, og får tilbydernel å gi et mest mulig komplett pristilbud, vil du sannsyligvis tjene på dette framfor å ta alle endringer underveis. Da kan utbygger prise som han vil.

Vår erfaring er at det er store forskjeller i anbud, MEN sørg for å ha sammenlingbare anbud. Jo mer spesifisert kravspesifikasjon du leverer, jo mer sammenlignbare blir anbudene.

Lykke til med prosessen!
Signatur
   #4
 1,699     Norge     0
Kaster meg med Swande sitt innlegg.

Vi sitter i samme situasjon nå, men vi har tegnet huset vårt selv. Nå er vi i siste fase av kravspesifikasjonen der alle detaljer er med, alt fra dører, vinduer, gulv, fliser, spot, ja, alt!
Dette er det stort sett mannen som har holdt på med, så har jeg på den andre siden ringt rundt å snakket med forskjellige aktører i markedet. Deretter har jeg plukket ut de 4 aktørene som jeg mener kan tilby oss best løsning, de som har tid til å prioritere oss og samtidig holder en bra prislinje. Når da disse 4 mottar lik kravspesifikasjon fra oss, vil vi få et riktig sammenligningsgrunnlag.
Samtidig slipper vi mange endringer underveis og dertil slipper vi unna mange byggemøter også.

Min opplevelse er at de aller fleste aktører i dag kan tegne byggetegninger eller har en kontaktperson som kan gjøre det. Det er ofte veldig greit å samkjøre denne biten, slik at alle parter blir fornøyd. Mindre folk å forholde seg til også.

Lykke til med videre planlegging.
Når forventer dere byggestart??
  (trådstarter)
   #5
 445     Drøbak     0
Når forventer vi byggestart? Jeg tror at det blir avhengig av hvor lenge vi må vente på saksbehandling av byggemelding fra kommunen....

Det er akkurat dette med detaljert kravspesifikasjon som jeg synes høres vanskelig ut...

Siden vi hittil har valgt ut firmaer som også formidler ferdighus, har jeg tenkt å be dem ta utgangspunkt i vanlig standard for ferdighusene de leverer OG at de gir en detaljert beskrivelse av det. Mitt inntrykk er at det ikke er særlig store forskjeller i vanlig standard fra seriøse leverandører av ferdighus og en detaljert beskrivelse vil gi oss mulighet å hente inn info om og sammenligne et fåtall foreslåtte produkter framfor å prøve å orientere oss i et marked med utallige muligheter.

Noen ting (oppgradering av standard eller påkostninger) vil også være avhengig av totalbudsjettet og derfor er det umulig for å oss å spesifisere nå. Det er greit å ha et grunnlag å jobbe ut ifra. Uansett regner jeg med at vi må ta et par runde før vi har en fullstendig spesifikasjonsliste klar...

Egentlig vet jeg allerede hvilken leverandør jeg foretrekker, men jeg ønsker å hente inn andre tilbud for sende signal at det er konkurranse OG fordi man lærer mye av det.

Høres dette fornuftig ut?
   #6
 765     Østfold     0
Hvis du skal sammenligne noe på pris er det åpenbart at tilbyderne må prise etter samme spesifikasjoner.
Hvis de skal ta utgangspunkt i sine egne systemer så vil jo ikke dette bli sammenlignbart overhodet.

Foretaket jeg eier har hatt endel oppdrag der vi har formulert konkurranseunderlaget. Vi har da diskvalifisert oss selv fra å delta i anbudskonkurransen.

Synes det virker som et riktig forslag å gi; knytt til deg en leverandør du i utgangspunktet ikke skal invitere i konkurransen. Disse kan også hjelpe deg gjennom utvelgelsen, og evt kontroll med byggesaken til den er overstått (altså huset er ferdig). Fordelene dine er at du har ryggsekken full av faglig kompetanse, du får et konkurransegrunnlag som er faglig riktig og i tillegg får du tidlig etablert en forståelse hos tilbyderne om at ting foregår på en skikkelig måte.
Denne løsningen vil være langt rimeligere enn om f eks en arkitekt skal gjøre den.
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 445     Drøbak     0
Jeg stiller meg svært skeptisk til dine svar, Timberjack...

Jeg tviler ikke på fordeler med å velge en god, seriøs aktør og få drahjelp i de mange avgjørelsene som må tas, men...

...hvis du er selv i byggebransjenr, er det også klart at du ønsker kunde som ikke utsetter deg for konkurranse...

Det ene firmaet som jeg per idag har best inntrykk av og tro på, er ikke det som har kommet med laveste kostnadsoverslag på ferdighus. Tvert imot, de har vært best på å sette opp gode detaljerte budsjettforslag. De har også vært flinke til å påpeke påkostninger som ikke er uvanlig å få (som vannbåren varme). Og når jeg sammenligner kostnadsoverslag for trehus av omtrent samme størrelse - kanskje litt forskjellige utforminger - er det ikke stort spenn i kvm-prisen...

   #8
 765     Østfold     0
Les en gang til; den rådgivende diskvalifiserer seg fra konkurransen. Selvfølgelig.
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 445     Drøbak     0
Ah... Nå forstår jeg hva du mente. Du mener at jeg ber et firma utformer kravspesifikasjon...

Jeg trodde du mente 'diskvalifisert oss selv' i betydning at dere ikke nådde fram i konkurransen...

Men det kan ikke være mange bedrifter som er interessert i å utføre ett slikt oppdrag (selvfølgelig mot betaling) og ikke får byggekontrakt? Eller hva slags bedrifter er det?
   #10
 110     Kristiansand     0
Om dere synes det er vanskelig å få på plass alle detaljer i en kravspesifikasjon før dere sender ut anbud, kan et alternativ være å innhente grunnpakke fra ulike leverandører.

Sørg for at dere også får med leveransebeskrivelse fra hver leverandør som responderer på anbud. Da har dere full oversikt over hva som inngår.

Det vi gjorde, var å legge alle anbudene inn i et excel-ark og trekke fra og legge til det de ulike leverandørene har priset inn, for å få et mest mulig likt sammenligningsgrunnlag.

Om dere så velger ut den som gir et best totalt anbud (husk at pris ikke bør være eneste faktor å vurdere), kan dere utarbeide en mest mulig komplett liste med utgangspunkt i leveransebeskrivelsen og be om et nytt anbud der alt er med. Så kan dere forhandle på denne.

Poenget er at da får du mest mulig med før kontrakt, og slipper mange dyre tillegg etterpå.

Lykke til igjen Smile
Signatur