90    1    0  

Høyde bjelkelag

 650     Buskerud     0
Har mulighet for å gå ned fra 30 til 25cm i bjelkelag. Kan dette by på noen problemer med tanke på rørføring av ventilasjon? Skal bruke i-bjelkelag. Fristet til å gå ned i høyde for å beholde etasjehøyde på 250 samtidig å følge søknad om total byggehøyde.

TSt
   #1
 7 526     0
Er det god bæring i etasjen under da slik at en kompenserer for det som må bli mye mindre stive gulv ?  

Du må vite dimensjon på de rørene som er tenkt brukt før noen kan gi deg svar.  Synes det blir lite igjen annet enn flensen på bjelkene så må sammenlikne med regler for hulltaking i I bjelker.