83    1    0  

Hva må man tenke på ved eventuell fradeling av tomt?

 1     0
Hei. Dette er snakk om en rektangulær tomt på ~1300 kvm, med langside på 42 m og kortside på 30 m. Huset på ~120 kvm står på de øvre delen av tomten. En eventuell fradeling vil være å fradele 700kvm i "bunn" av rektangelet for mindre bebyggelse.

Er dette dumt? Vil det ødelegge verdien av resterende tomt med hus? Hva annet må tenkes på i dette tilfellet? Jeg har lest meg opp på selve prosessen for å gjennomføre fradeling, men alt det andre som skjer rundt er jeg usikker på.

HSt
   #1
 24 898     Lillestrøm kommune     0
Du vil helt sannsynlig frarøve gamle huset mulighet til tilbygg/garasje siden du trolig mister all ledig BYA.

Vanskelig å estimere dette i kroner å øre, tettere bebyggelse og mindre tomt vil også trekke ned.

Vet om et tilfelle der det ble bygd på et hus og hus delt i 2 boenheter. Selger tror jeg hadde et netto tap på dette prosjektet