65    0    0  

Krav til energiberegning?

VT
 27     0
Bygget nytt hus som ble tatt over desember 2019. 
Fikk en uke etter overtakelse en forenklet energiattest fra utbygger som stod i hans navn og  ikke fra utførende byggefirma. Heller ingen energiberegning.

Skulle det ikke vært en fullstendig energiattest og en beregning som viser tallene som er benyttet som bakgrunn for attesten?