631    16    0  

Underkjent trykktest - konsekvenser

 104     0
Det er nå kjørt 3 trykktester på huset vårt. Alle er underkjent. Utbygger har fuget og skummet alle tenkelige plasser, men finner ikke ut hvor lekkasjene er. 
Jeg har ikke resultatet av målingene i forhold til hvor langt unna vi er kravet, men har forstått det sånn at denne må være godkjent for at midlertidig brukstillatelse skal kunne gis. 

Utbygger har etter hver måling fuget og skummet alle tenkelige plasser. Tettet trekkerør, rundt ventilasjonskanaler etc, men nå vet ikke han som har tettet sin arme råd mer.... 

Neste uke kjøres test nr. 4 hvor huset skal varmes opp og det skal brukes varmesøkende kameraer for å se om de finner lekkasjene. 

Er det utbygger som er ansvarlig for trykktesten? Den utføres av en uavhengig, og om det er vi som får regningen, så er jeg bekymret for størrelsen på fakturaen mtp hvor mange tester han har gjennomført.

Lurer også litt på om det er bra at det trykktestes så mye? Det ser ut som at det har skjedd noe i taket etter den siste testen, selv om utførende mener at det ikke skal gå an. 

Noen med tilsvarende problemer? Hva ble løsningen?

HSt
   #1
 28 168     Lillestrøm kommune     0
Det virker jo som det er tusen små lekkasjer de har, av de testene jeg har hørt om så har de funnet feilen nesten med en gang, men det har da vært 1-3 feil som de har utbedret mens testen er stoppet.

Ellers tror jeg de pleier å kjøre testen tidligere, jeg prøvde å tette mrllom kjeller og kjøkjen hos meg pga Radon, det er nesten umulig med skyvedør o.l.
TDJ
   #2
 1 617     Asker      0
Er det utbygger som er ansvarlig for trykktesten? Den utføres av en uavhengig, og om det er vi som får regningen, så er jeg bekymret for størrelsen på fakturaen mtp hvor mange tester han har gjennomført.

Dersom huset utføres iht TEK 17 er det konsekvenser av krav til U-verdi som betinger tette hus. Kravet pr dato er at utskiftning av innelufta (dvs hele luftvolumet i huset)  skal skje mindre eller lik 0,6 ganger per time. Selvfølgelig avhengig av bygge-kontrakt etc, men normalt vil det være utbygger (entreprenør) er ansvarlig for å levere et hus som er iht TEK 17. At det oppstår problemer ved testing kan skyldes bruk av feilaktige materialer, uheldige tekniske konstruksjoner og slett arbeid fra håndverkere.
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 104     0
Er det utbygger som er ansvarlig for trykktesten? Den utføres av en uavhengig, og om det er vi som får regningen, så er jeg bekymret for størrelsen på fakturaen mtp hvor mange tester han har gjennomført.

Dersom huset utføres iht TEK 17 er det konsekvenser av krav til U-verdi som betinger tette hus. Kravet pr dato er at utskiftning av innelufta (dvs hele luftvolumet i huset) skal skje mindre eller lik 0,6 ganger per time. Selvfølgelig avhengig av bygge-kontrakt etc, men normalt vil det være utbygger (entreprenør) er ansvarlig for å levere et hus som er iht TEK 17. At det oppstår problemer ved testing kan skyldes bruk av feilaktige materialer, uheldige tekniske konstruksjoner og slett arbeid fra håndverkere.

Hele byggeprosessen har vært et helvete fra ende til annen. Har gått seg til i det siste etter utskifting av snekkere. De har brukt hele sommeren på å rette opp etter de forrige. Vi har fulgt med hele prosessen, og det er benyttet mansjetter på alle gjennomføringer, alt er tapet etc. De måtte plukke ned hele taket i overetasjen og tette dampsperra etter at denne var punktert av skruer overalt, så den vet vi nå er tett.
Livredd for at de skal bli nødt til å begynne å rive i vår del, hvor vi akkurat er ferdig med sparkling og maling.
TDJ
   #4
 1 617     Asker      0
Så da gjenstår (fortsatt) spørsmålet; sier kontrakten at entreprenør skal levere et ferdig hus iht TEK 17...?
Eller består "prosjektet" av en rekke "underleveranser" med byggeherre selv som overordnet prosjekt-ansvarlig...?
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 104     0
Så da gjenstår (fortsatt) spørsmålet; sier kontrakten at entreprenør skal levere et ferdig hus iht TEK 17...?
Eller består "prosjektet" av en rekke "underleveranser" med byggeherre selv som overordnet prosjekt-ansvarlig...?

Vi har en kontrakt med en entreprenør. Vi gjør kun overflater selv, sparkling, maling, gulv o.l. Ville at ting skulle gjøres skikkelig, så vi ville ikke ha ansvaret for noen store ting.... etter den her prosessen er jeg ganske sikker på at vi skulle fått det bedre til med å ha ansvaret selv, for det har vært mye rot. Men utbygger står ansvarlig, heldigvis. Er det ikke tek19 nå? Det skal i allefall leveres etter gjeldende tek.
TDJ
   #6
 1 617     Asker      0
Da er det entreprenør som er ansvarlig for å levere iht TEK 17 OG dokumentere et lekkasje-tall lavere eller lik 0,6 luftutskiftninger per time. Lekkasje-målingene er et verktøy som entreprenør benytter seg av for å forsikre seg om at bygget er forsvarlig tettet. Ekstra kostnader i forbindelse med slike målinger vil normalt ikke videreføres til hus-kjøper.
Kan jo virke som on entreprenør "tar ansvar" etter mye rot.. Wink
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 104     0
Da er det entreprenør som er ansvarlig for å levere iht TEK 17 OG dokumentere et lekkasje-tall lavere eller lik 0,6 luftutskiftninger per time. Lekkasje-målingene er et verktøy som entreprenør benytter seg av for å forsikre seg om at bygget er forsvarlig tettet. Ekstra kostnader i forbindelse med slike målinger vil normalt ikke videreføres til hus-kjøper.
Kan jo virke som on entreprenør "tar ansvar" etter mye rot.. Wink

Vi ligger visst like over kravet nå, så det er sikkert ikke mye som skal til før det blir godkjent. Men de har tettet overalt de kan komme på...

  (trådstarter)
   #8
 104     0
Jeg sa visst at vi lå like over kravet sist, men det gjør vi ikke. Siste test viste 1,45 som jo er langt over kravet.

Har nå forstått at trykktesten egentlig måles på vindsperren, og kan ikke fatte og begripe at de ikke har gjort denne testen tidligere.

For å Forsøke å komme innenfor kravet er det fuget overalt, som jo kanskje kan gi et resultat innenfor kravet, men problemet er jo fortsatt ikke løst. Det er jo fortsatt luftlekkasjer i huset.

Jeg har også forstått det slik at de ikke kan søke om brukstillatelse før trykktest er godkjent, og det må jo bety at vi kan kreve døgnmulkt frem til brukstillatelse foreligger?

   #9
 62     0
Er siste test med 1,45 i testresultat gjennomført med dampsperre montert? Isåfall må noe være riv ruskende galt, når trykktesten ble gjennomført her tettet vi vannlås, sluker o.l., men x-antall trekkerør inn i sikringsskap ble ikke tett fordi utførende mente vi heller kunne tette her dersom det var nødvendig. Det plystret godt i disse trekkerørene, men likevel ble testresultatet 0.38.
Regner med at resultatet hadde blitt en hel del bedre dersom vi hadde tettet alle disse trekkerørene. 
  (trådstarter)
   #10
 104     0
Er siste test med 1,45 i testresultat gjennomført med dampsperre montert? Isåfall må noe være riv ruskende galt, når trykktesten ble gjennomført her tettet vi vannlås, sluker o.l., men x-antall trekkerør inn i sikringsskap ble ikke tett fordi utførende mente vi heller kunne tette her dersom det var nødvendig. Det plystret godt i disse trekkerørene, men likevel ble testresultatet 0.38.
Regner med at resultatet hadde blitt en hel del bedre dersom vi hadde tettet alle disse trekkerørene.

Hoveddelen på huset er snart innflyttingsklart. Alle trekkerør er fuget, vann i alle vannlås, fuget rundt omkring, skummet rundt alle ventilasjonsrør osv osv.