83    4    0  

Arealberegning på altan, BRA

 420     Rogaland     0
En altan, altså en terrasse med søyle under. Skal arealet på altanen regnes med i BRA? Vett at arealet under må regnes med, men blir ikke helt klok om arealet på altanen skal regnes med.
Den er på 3m høyde, takutstikket stikker bare 60cm inn over på altanen, resten av altanen har høyde til himmelen.

   #1
 724     Oslo     0
Nei, kun overbygd areal skal medtas. Hvis det er i forbindelse med beregning av utnyttelsesgrad skal åpen parkering også tas med med mindre annet er angitt i planbestemmelsene.
Signatur