112    2    0  

Avstand til LNF og tomtegrense

 1     0
Jeg har en tomt der NLF- området går inn på min tomt. Dette gjør at huset vil komme ca 2m fra NLF-området, men det vil være ca 5m fra grensen.
Når jeg skal søke, hva gjelder? Må jeg være 4m fra NLF eller holder det at selve huset ikke kommer på LNF- området. 
Hadde vært fint å slippe disp 

HSt
   #1
 29 955     Lillestrøm kommune     0
Avstandskrav er for det meste begrunnet ut fra brann smitte risiko så ut fra slik argumentasjon bør det være ok å bruke tomtegrense
   #2
 67     0
pbl. § 29-4 bestemmer 4 meter fra grense.
Skal du inn på LNF er det dispensasjon fra formål.