123    1    1  

Avstand til vei

 1     1
Hei folkens!

Jeg har en enebolig fra 2016 med en godkjent frittliggende carport med bod som enda ikke er bygget. Den inntegnede carporten er plassert 1,5 meter fra vei ihht til Kristiansand kommunes veinormal. 

Jeg ønsker heller å bygge dette som en garasje inntil huset, og ønsker gjerne å få bygget på en etasje til på garasjen, som enten kan være en hybel eller integreres i huset. 

Avstandskravet til et bygg som skal ha oppholdsrom er 3 meter fra vei.

Siden jeg ønsker å bygge et bygg med opphold i andre etasje, er det da 3 meter som gjelder, uavhengig om den delen av bygget som er i nærheten av vei kun skal inneholde garasje og bod? Smile