83    2    1  

Avtstand mellom bygninger

 5     0
Jeg skal bygge carport uten å søke som jeg kan iht et skjema jeg fylte ut på Direktoratet for Byggkvalitet sin hjemmeside. 
https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/bygg-uten-a-soke-garasje

Men - hvordan måles avstand korrekt mellom bygninger?
Er det bare nærmeste punkt i eller måler man vannrett?

Relevante avstandskrav
  • Mellom carport og mitt hus er minst 1 m

  • Carport til nabogrensen er minst 1 m 

  • Carport bygning på nabotomt er minst 2mJeg tror det er slik: 
Ytterste del av byggene mine er takrennen, så da vil det være fra denne og til nærmeste punkt på bygget ved siden av (hhv takrenne på mitt hus og takutstikk på mønet på naboens bygg). Det nærmeste punktet ligger noe høyere opp, siden carportens takutstikk er 50cm lavere enn takutstikket på huset. Så da er avstanden på skrå opp fra takrenne på carport til takrenne på huset.

Eller er det slik?
Skal det måles vannrett avstand, altså den horisontale avstanden mellom ytterkantene (takrennene) på byggene, uavhengig av høydeforskjell? 
I så fall må de jo stå mye lengre fra hverandre. 
Eller er det kun avstanden mellom vegger som teller her, siden det er vegger som evt må brannsikres?

TSt
   #1
 12 784     1
En kan finne følgende info, dvs det er utside av vegger med evt tillegg av det som stikker ut mere enn 1m. En tar ikke hensyn til at høydeforskjell kan føre til at det blir lengre fysisk avstand:

Avstanden måles som korteste avstand horisontalt mellom byggverkets fasadeliv og nabogrense.
Med fasadeliv menes utside av yttervegg.

For byggverk med utstikkende bygningsdeler økes avstanden tilsvarende det bygningsdelen stikker mer enn 1,0 meter ut fra fasadelivet. Dette innebærer at når bygningen har mindre utspring, inntil 1,0 m dype, måles avstanden fortsatt fra fasadelivet. Dette gjelder for takutspring, gesims, balkonger, mindre karnapper etc.
  (trådstarter)
   #2
 5     0
Hei,
ja dette kan jo også finnes hos DIBK ser jeg nå.

Mange takk for kjapt svar og riktig god helg!