453    7    0  

Badeflåte, søknad?

 8     0
Hei, jeg har planer om å legge ut en fast fortøyd badeflåte på ca 4x4m. I dag har jeg en båt i en bøye ca 10 m fra land, og hadde da tenkt å ankre opp badeflåten like ved og ca like langt fra land som båten. Vet noen om dette egentlig er søknadspliktig? Når jeg ringer kommunen så sier de at om JEG er i tvil, så er det best å søke. Samtidig får jeg ikke et ordentlig svar fra kommunen på om dette faktisk er tilfelle, eller hvor dette står i regelverket. Jeg vet at jeg må søke Havnevesenet om denne innretningen kan påvirke båttrafikk etc, men det er noe annet. Er det noen her som har hatt erfaring med noe tilsvarende, og om hvordan slike saker faktisk praktiseres? Sannsynligvis vil dette håndteres noe forskjellig fra kommune til kommune, jeg bor i Bergen kommune og der er de kjent for å være meget restriktiv. Om en slik innretning / badeflåte ikke er nevnt som en ulovlig innretning i følge PBL 1-8, eller i kommunenes egne direktiver, så tenker jeg å bruke legalitetsprinsippet; inntil noe er nevnt som ulovlig så er det lovlig.  

   #1
 5 110     Akershus     0
Kjør på. Med mindre du har naboer som sladrer vil dette antakelig gå under radaren uansett. Har aldri hørt om søknadsplikt for en flytebrygge som ikke er tilknyttet land Smile


.Thag
Signatur
HSt
   #2
 29 955     Lillestrøm kommune     0
Du får antagelig melding fra Havnevesenet om at det er ok hvis du får byggesøknaden godkjent av kommunen. Det avhenger av hvor i landet det er men mange steder vil dette bli ansett som å ha formål å privatisere området ytterligere og dermed gi avslag
HSt
   #4
 29 955     Lillestrøm kommune     0
Han vet jo at han må søke havnevesenet om bøyen så han må i allefall søke dem
   #6
 3 153     0
Kommentar fra menigmann uten noen formelle kvalifikasjoner:

Dersom du anlegger denne badeflåten som et åpent tilbud til allmennheten utenfor strand / svaberg som er i aktiv bruk av publikum som badested, da bør myndighetene vise en viss fleksibilitet.

Har du på noen som helst måte tenkt å markere at 'Dette er min badeflåte', at du og din familie har større rettigheter til å bruke flåten, inkludert om du bare 'antyder' ting, f.eks. skilting som forteller publikum at flåten er din, ikke ment som et åpent tilbud fullt ut tilgjengelig for andre (selv om du bedyrer at du ikke vil jage noen bort), da bør myndighetene være langt mer restriktive.

Kan jeg komme - det være seg i ei snekke eller fra land - til flåten og forholde meg til den som om det var kommunen som hadde plassert den der, da er det greit, fra mitt synspunkt. Hvis jeg på noen som helst måte må forholde meg til deg som eier av flåten, da er det mindre greit.

HSt
   #7
 29 955     Lillestrøm kommune     0
Siden det alt ligger en båt der vil jeg tro at argumentet fra noen vil være forsøk på privatisering