269    2    0  

Bod stoppet av gamle reguleringsplaner

 6     0
Vi ønsker å bygge en bod på 15 kvadratmeter hvor vi bor. En reguleringsplan ifra 1980 som sier att 12 boenheter deler på et samlet areal. Dette arealet er nå fullt utbygget og ikke noe mer kan bygges uten å søke om dispensasjon. Vi må søke om to dispensasjoner. En for å bygge over BRA og en for å få plassere den utenfor huskropppen. Dette kommer koste oss 16600. Mer en hva selve boden koster å sette opp. Helt høl i hode syns da vi men sånn er de tydeligvis.

Er de noen måte at få dette til uten å måtte betale 16600 og enda muligens få avslag på søknaden?

Mvh
Robert

   #2
 548     Stavanger     0
Hvis du bygger en bod som koster deg 10.000kr så forsikrer du om at ingen av naboene har et problem så bygger du og håper på det beste.. Når kostnaden ikke er større en hva du skisserer hadde jeg bygget uten og søke tvert.
Signatur