3 340    6    0  

Borettslaghelvete: Totalt fraværende styre og mangelfullt vedlikehold!

 1 092     0
Kjøpte for 1 år siden leilighet (sameie) hvor personene i styret\styreleder er totalt fraværende. Fellesarealer ser helt jævlig ut. Ingenting er blir vedlikeholdt eller vasket. Skader på fasade o.l som ikke blir utbedret. Vi har heller aldri styremøter og styreleder er nesten umulig og få tak i..

Ingen i styret bor i borettslaget

Jeg er meget fortvilet og vurderer og gå til advokat..

Hva bør jeg gjøre? Hva er mine rettigheter?

   #1
 57     0
Send brev til alle i sameiet hvor du skriver om din frustrasjon og ser om du får noen tilbakemelding. Dersom ingen kommer, så kontakt advokat.
   #2
 2 174     Oslo     0
Hei!

Mitt forslag til fremgangsmåte...har vært igjennom en liknende prosess tidligere.

Viktig at du meddeler dine synspunkter skriftlig til styret snarest mulig. Du har krav på svar innen rimlig tid. Gi de en sjanse til å redegjøre for sitt styrearbeid og innsats overfor bygningsmassen.

Det er viktig at du sender et skriftlig brev slik at du har dokumentasjon. Saken kan jo utvikle seg  ;)

Får du ikek gode svar sender du inn "vedlikeholdsplan" og "plan for styrearbeid" inn som to saker til årsmøtet. Krev at styret fremmer en vedlikeholdsplan og be årsmøtet kreve styremøte f.eks. hver 2. mnd. Referat skal sendes alle beboere.

Så er det bare å møte opp på neste årsmøte og fremme saken din. Husk å skaffe deg fullmakt til å stemme for personer som ikke kan/vil møte på årsmøtet! Har selv møtt opp på et slikt møte med 12 fullmakter av totalt 60 beboere - DET er spennende  ;D
   #3
 802     Akershus     0
Problemet i mange sameier og borettslag er at folk ikke gidder å stille opp, men klage og skrike på rettigheter gjør de gjerne.
Ofte er de sittende styrene folk som mer eller mindre motvillig har tatt jobben, selv om de hverken er kompetente eller lystne. Bare fordi de følte at de måtte, da ingen andre gadd ......

I mai er det vel årsmøte, da kan du selv stille til valg som styreformann og få litt fart i sakene  :-\

(Men har du kjøpt deg inn i et sameie, der en tidligere gårdeier sitter på flertallet av seksjoner og stemmene, blir jo saken litt anderledes..)
   #4
 520     0
Be om å få en endring i vedtektene slik at man må bo i enheten for å kunne sitte i styret. Dette er da en blokk/leiegård med leiligheter hvor eierene er utleiehaier som har kuppet styret. De vil aldri ha noen interesse av økte fellesutgifter når enhetene kun er for utleie.

De som bor i enhetene er ikke interessert i sitte i styret da de "bare" leier. Om jeg var deg ville jeg leid ut leiligheten og kjøpt en ny en hvor eierne faktisk bor der, da har alle interesse i å holde fellesområder osv i stand. Bli en utleiehai du også Wink men husk å få deg en plass i styret før du flytter ut.

Alternativet er å kuppe styret, bli styreformann og sørge for flertall på din side. Men det krever mye arbeid og mas på naboer. Og kan de som leier sitte i styret i det hele tatt? Hvis ikke så er du stuck.
   #5
 802     Akershus     0
Problemet er som regel at det er umulig å finne noen som vil påta seg styreverv.
Å innsnevre antal valgbare personer gjør bare vondt verre.

Jeg følte meg selv en gang presset til å ta et  formannsverv, bare fordi jeg var litt samvittighetsfull, og ingen av de eierene som bodde i blokken ville stille opp (flertallet i blokken bodde der selv).
(Dessuten er det i mange tilfelle de eksterne eierene som har kapital og ønsker å ivareta investeringen sin, mens de beboende eierene (typisk eldre mennesker) ønsker lavest mulig fellesutgifter på bekostning av vedlikeholdet)

Min erfaring er at om noen brenner for bomiljøet og gjerne vil inn i styret, er det fritt fram. Det er ikke nødvendig å "kuppe" på noen som helst måte.
Øvrige eiere blir kjempeglade for at noen har lyst til å stille opp (med mindre du er en særing som bare vil lage problemer).
  (trådstarter)
   #6
 1 092     0
problemet er jo at styret eier 90% av seksjonene og leietakerne av de har vel ikke stemmerett eller¿

da er det ikke like lett og få noen andre inn i styret. umulig
?