4 112    1    0  

Budsjett personlig økonomi

 54     Akershus     0
Hei!

Det er vel en kjennsgjerning at økoniomien blir trang for de fleste når det drar seg mot en husbygger-periode.

Vi har god erfaring med å benytte malen som jeg har vedlagt denne tråden. jeg har fjernet våre personlige tall, men du forstår sikkert hvordan denen skal benyttes på egenhånd.

Tror vi fikk den av Nordea for noen år siden.


Utklipp fra Nordea.no: Lag et budsjett

Ditt viktigste redskap for oversikt
Budsjettet har to hovedformål - å gi oversikt over forholdet mellom inntekter og utgifter, og holde styring med hva inntektene brukes til.

Budsjettpostene
Har du aldri tidligere laget et budsjett, kan det være et godt utgangspunkt å ta frem de faste regningene fra foregående år. Da kan du gjøre et anslag over alle utbetalingene og sortere utgiftsbillagene etter kategorier i budsjettskjemaet.

For å finne svaret på dine totale utgifter, må du i tillegg ta med:

De delvis påvirkbare utbetalingene som du innen visse grenser kan bestemme størrelsen på selv (eks. mat, drikke, klær, sko, hygieneartikler, telefonutgifter, bilhold osv.)
De påvirkbare utbetalingene - utgiftsposter som ikke er nødvendige, men som kan gjøre tilværelsen hyggeligere (eks. forbruksgoder, feriereiser og fritidsaktiviteter)

Reserve
Når du har plassert de ulike postene i budsjettet, vil du se at sluttsummene vil variere sterk fra måned til måned. Selv om totale inn- og utbetalinger i løpet av året er omtrent like store, kan det være måneder hvor utbetalingene hoper seg opp. Har du ikke lagt opp en reserve for å møte disse toppene og andre uforutsette utgifter, kan du oppleve krise i økonomien din.

Hold deg til budsjettet
Hvis du har en anstrengt økonomi er det spesielt viktig å kunne holde seg til et budsjett. Viser det seg at utgiftene er for høye i forhold til inntektene, må du skjære ned på de påvirkbare utbetalingene.

Bankløsning
Hvis du vil gjøre økonomien din velordnet, kan løsningen være å opprette:
- en konto til daglige og periodiske utgifter
- en konto til de store faste utgiftene
- en sparekonto til alle andre midler