75    1    0  

Bygge bod ved hytten - uthus ikke tillatt jf. reguleringsplanen

 2     0
Hei
Vi har en hytte hvor det på baksiden er planert et område hvor vi tenkte å bygge en bod på ca 10-12 m2. Denne boden kommer 1 meter fra hytteveggen og 1 meter fra nabogrensa. Videre så tilfredsstiller den alle krav til at dette skulle kunne oppføres uten søknad til kommunen.

MEN: I reguleringsplanen til hyttefeltet vårt står det en setning som potensielt setter litt kjepper i hjula: uthus, gjerde og flaggstenger er ikke tillatt.

Boden vil bli stående helt skjult bak hytta vår og vil ikke være synlig for noen, så klarer ikke se hvem det vil plage at den blir oppført der. 

Hva ville dere gjort? Kan man spekulere i at de har skrevet "uthus" i reguleringsplanen og si at vi oppfører en garasje, bod, vedbod el.? Listen i reguleringsplanen er uttømmende. Står ikke f.eks "og lignende". Det er eksplisitt uthus, gjerde og flaggstenger den forbyr.

Jeg skal ta en telefon til kommunen å høre hvordan vi kan løse dette, men vil være litt forberedt, så derfor spør jeg om råd her mens jeg venter til over påske med å ringe dem.