143    1    1  

Bygge hytte på tomt regulert til bolig

 3     0
Hei,

Ganske fersk i dette! Jeg har kommet over en tomt som er regulert til bolig formål, om jeg vil sette opp en hytte/fritidsbolig her hva er forskjellen? Det er ikke boplikt i kommunen.
Hyttemodellen jeg har sett på bygges etter TEK17

   #1
 19 532     Akershus     1
I prinsippet må du nok bygge en «bolig . Dvs oppfylle alle relevante krav. Ev kommunale avgifter etc som for bolig. Blir trolig skattlagt som sekundærbolig.

En bekjent bygde under slike betingelser med boliger nære ved. Han valgte derfor å bygge et mindre, men ordinært bolighus med tanke på ev salg senere.
Signatur