128    6    0  

Bygge vindfang: spørsmål rundt ferdigattest/ansvarlig søker, mm

jlr
 93     Oslo     0
Vi bor i en tomannsbolig, og har nylig fått innvilget søknad om å bygge et bittelite vindfang/gang på litt under 5m2. Vi har i dag et takoverbygg over inngangspartiet, så tiltaket innebærer at vi utvider dette taket med ca. 1m2, og kler det inn så vi får en gang.

Vi har selv utarbeidet søknaden, og er nå klare til å begynne på oppføringen ila. kort tid. Planen er at vi skal få en tømrer-kamerat til å ta brorparten av jobben.

Nå lurer jeg på hva som kreves for å få en ferdigattest på dette bygget etterhvert?

Er dette et søknadspliktig tiltak hvor vi kan være tiltakshaver? Eller er det så lite at det er unntatt fra søknad om ferdigattest?

Jeg er usikker på om tømrer-kameraten er godkjent for ansvarsrett. Jeg tenkte å forhøre meg litt her før jeg diskuterer dette videre med han.

På forhånd takk for svar SmileHSt
   #2
 24 979     Lillestrøm kommune     0
En kan søke om selvbygger og angi at bekjente oppgitt navn of tittel vil hjelpe til med spesifikke oppgaver vedkomne får ikke noe ansvar ved dette.

   #3
 74     0
Hei, spørsmålet ditt er avhengig av kva for søknad du sendte? Eg tippar du sendte utan ansvarleg søkar, og når det er godkjent søknad då skal det berre sendast melding om at tiltaket er gjennomført i dei fleste kommunar.
jlr
  (trådstarter)
   #4
 93     Oslo     0
Ja, riktig, jeg ser nå at søknaden vår er "Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett".

I brevet om tillatelse fra kommunen (Bærum), så står det "tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket oppfyller alle krav..."

I dette brevet, under punktet "Ferdigstillelse", så står det at "når arbeidet er ferdig skal tiltakshaver sende inn Søknad om ferdigattest (Byggeblankett 5167)."

Så da tolker jeg det som at vi skal fylle ut dette skjemaet, og at vi lar feltet for "Ansvarlig søker" stå blankt, men at jeg legges inn Tiltakshaver. Har jeg forstått det riktig da?

Bygge vindfang: spørsmål rundt ferdigattest/ansvarlig søker, mm - 32f010a62ccc44a09a13a50f82a63c91.png - jlr
TDJ
   #5
 1 322     Asker      0
Er i eksakt samme situasjon; skal som snart melde bygging ferdig og skal søke om ferdigattest.
Jeg har forstått det slik at rollen "Ansvarlig" bare gjelder i byggesaker hvor det forlanges at noen (ikke Tiltakshaver) har Ansvarsrett. I saker (pbl 20-4) hvor bygge-myndighet ( i praksis kommunen) har gitt tillatelse til bygg-endringer uten at det er noen med ansvarsrett så er det bare Tiltakshaver som skal signere. I mitt tilfelle betyr "ferdigstillelse" at jeg dokumenterer ved hjelp av tegninger og beskrivelser hva den opprinnelige søknaden beskrev.
Signatur