330    5    0  

Byggegrense og byggelinje

MML
 232     0
Jeg blir ikke helt klok på dette. Vi har fått ny reguleringsplan og slik jeg forstår det er det her ingen byggelinje, men at byggegrensen har blitt betydelig utvidet. 

Har bla lest her: https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/eiendomsinformasjon-og-kart/finne-byggegrense-eller-byggelinje/

Gammel reguleringsplan
Byggegrense og byggelinje - Gammel.png - MML

Ny reguleringsplan

Byggegrense og byggelinje - Ny.png - MML

TSt
   #1
 5 233     0
Den gamle reguleringen ser jo ikke ut til å ha hatt noe grense og har bare lagt byggegrensen rundt det som allerede var planlagt regulert. Det fører jo til at alle som vil gjøre noe må søke om dispensasjon. Den nye har bare satt grensene rundt hele området da er det avstand til nabo, BYA etc som begrenser hva en har lov til.
MML
  (trådstarter)
   #2
 232     0
Ønsker å bygge et påbygg (det står oppå en garasje som er innskutt i bakken - derfor regnes det ikke som tilbygg) der den røde markeringen. Dette har vært vanskelig pga overskridelse av byggegrensen. Slik jeg forstår det nå er byggegrensen flyttet og alt vil være innenfor?

Byggegrense og byggelinje - Påbygg.jpg - MML
HSt
   #3
 20 868     Sørum     0
Er den under 0.5m i dag har den ikke BYA i dag, hos meg er den over 0.5m men tror alikevel ikke det er beregnet BYA ... har du ledig BYA ?
MML
  (trådstarter)
   #4
 232     0
Garasjen er allerede inkludert i BYA, slik at mine planer ikke endrer dette.
Ebe
   #5
 4 160     Vestlandet     0
Ja, byggegrensen i plan er ikke i veien for å plassere bygget der du viser. Du må være 4 meter fra nabogrensa bare Smile
Signatur