245    7    0  

Byggesøknad

 1     0
Vi skal sende inn byggesøknad til kommunen, og jeg skjønner nada. 

I prosjektet vårt skal vi både gjøre ting selv, og bruke fagfolk.
Vi har en kjelleretasje og en 1. etasje i huset, med inngangsparti i kjelleretasje. 

Det skal skjæres åpning i noen bærevegger i kjeller - her vil vi bruke fagfolk, og jobber med å få inn anbud. 

Vi skal også gjøre dette på egenhånd: 
Lage nytt inngangsparti som fører til at vi skal flytte inngangsdøren
Bytte noen vinduer
Tette en trappeoppgang og få et ekstra soverom.
Gjøre om garasjen som ligger i huset til kjellerstue, og bytte ut garasjeporten med vegger og vindu. 

Med disse endringene må vi få omgjort pareal til bareal som også er søknadspliktig.

Kan vi lage en rammesøknad for hele greia (skjema 5174), beskrive hva vi skal gjøre selv og hva fagfolk skal gjøre (krysse av for , eller må vi sende inn en rammesøknad for jobben med bæreveggene og en for det vi skal fikse selv? 
Og dersom vi skal sende inn rammesøknad - hva må være med av vedlegg (se bilde)? 


Hilsen veldig forvirret 


Byggesøknad - Skjermbilde 2020-10-03 kl. 10.36.21.png - bæreveggen

Ebe
   #1
 4 452     Vestlandet     0
Et tips: les forskriften som sier hva en søknad skal inneholde 😉

Det er ikke lett å finne ut hvordan man søker, om man aldri har gjort det før.

Du må ha minst ha tegninger, situasjonskart, en redegjørelse, nabovarsel og søknad om selvbygger.

Du kan søke om alt samtidig, men da får du ikke ferdigattest før alt også er ferdig.
Signatur
   #2
 67     0
Dette er veldig omfattende arbeider, både fysisk men også papirmessig. Hvis du allerede nå føler deg usikker, ville jeg anbefalt å sette det bort.

Hvis ikke, gjør som nevnt over. Husk at det i søknad om selvbygger også må fremkomme hvor kompetansen er i tiltaket, om du selv innehar den (da må det dokumenteres) eller om den skal leies inn.

Jeg ville søkt om alt på en gang, og heller søkt flere midlertidige brukstillatelser hvis du skal dele det opp. Du vil på den måten også spare litt gebyr.
TSt
   #3
 10 345     0
Ramme søknader er ikke nødvendigvis vanlig å benytte. Det er noe en bruker hvis en skal søke om noe uten å vite helt hvordan det skal bli men hvor en gjerne ønsker noen avklaringer på hva som vil bli lovlig underveis.
   #4
 67     0
Ramme søknader er ikke nødvendigvis vanlig å benytte. Det er noe en bruker hvis en skal søke om noe uten å vite helt hvordan det skal bli men hvor en gjerne ønsker noen avklaringer på hva som vil bli lovlig underveis.

Det kommer nok an på. Jeg søker konsekvent ramme, med mindre det er helt mikroskopiske tiltak uten ansvarsrett. Tar ikke nevneverdig mer tid, og sparer mangelbrev hvis det er noen småkrav som heller kan tas ved IG Smile
   #5
 3 194     Asker     0
Vi søkte ramme da vi skulle bygge hus. Da vet man hva man har og kan få pris på det. Rammesøknad er ganske detaljert, og det var ikke nevneverdig annet med enn ansvarserklæringer når vi gikk for søknad om IG. Endringer fra ramme til IG var hos oss type 20cm større vindu 2 steder. Rammesøknad er IKKE en konseptskisse.

De fleste byggeprosjekter her er slik. Unntaket er kanskje dersom det er ganske rett frem og bare en med ansvarsrett som er med. Type garasje.
Signatur
Ebe
   #6
 4 452     Vestlandet     0
Rammesøknader blir ofte brukt i større prosjekter, der tiltakets ytre rammer, samt avklaringer mot reguleringsplan, er viktig å få avklart tidlig. I tillegg til eventuelle dispensasjoner Smile
Signatur