195    9    1  

Byggesøknad, fremgangsmåte

 100     oslo     0
Hei

Jeg har drevet som tømrer i snart tredve år, men aldri blandet meg i byggesøknader og Plan og bygningsetaten i Oslo. Før nå.
Nå er det kommet dit at jeg ikke lenger vet om jeg er med på "Fem på" i P4, eller i det virkelige liv.

Det begynte med en oppussing av en leilighet på loft i en bygård ved Bislett, som hadde eksistert siden seksti-tallet. Leiligheten hadde riktignok status som næringslokale. Men en kjapp telefon til plan og bygg, kunne jeg konstatere at dette kun var en enkel bruksendring med behandlingstid på tre uker.

Jeg tok jobben og satte meg opp som ansvarlig utførende. Litt etter litt kom det fler krav. Og for å gjøre en lang historie kort, står vi nå med krav om:

Utarbeidelse av brannkonsept
Intern og ekstern kontroll av bygningsfysikk
Intern og ekstern kontroll av fuktsikring våtrom
Kontroll av lyd ved autorisert akustiker
Diverse redgjørelser av takvinduer, våtrom, balkonger ol

Og for ikke å glemme, en landskapsarkitekt

Man skulle tro det bare var å spørre plan og bygg om hva de trenger, og hvem som kan skaffe det. Men....

De kan egentlig ikke svare på noenting, og bare via mail. Som tar ganske lang tid for å si det mildt.

Arkitekten vår har også endret fasong til et spørsmålstegn.


Så spørsmålet mitt er: Er det virkelig så vanskelig å byggesøke noe i denne byen? Og hvordan kan jeg finne de som kan hjelpe meg?


Må legge til at det ER, flere leiligheter i samme etasje. De ER, godkjent. Bygården ER nettopp (2018) godkjent i "hue og ræva" av brann og redningsetaten.
Tegninger og byggesak ER godkjent hos plan og bygg. Den eneste lille haken er at det er godkjent som næringslokale.


Det blir en lang vinter kjenner jeg:-)

HSt
   #1
 32 547     Lillestrøm kommune     0
Dwt er dette vi har prøvd å advarer mot til flere som bare skal utvide mot loft

Ditt problem er jo at alle dagens krav skal være Dokumentert oppfylt ved en bruksendring

Du har selv ansvaret for å fremskaffe dette vis firmaer du leier inn. Håpet ditt må være at du finner noen sim kan bruke noe av eksisterende dokumentasjon i sine arbeider
TSt
   #2
 12 362     0
Når en søker så og får det godkjent så står det en setning om at det forutsetter at en følger alle krav i plan og bygningsloven. Så dette har en trolig fått beskjed om. Nå mer de bare om dokumentasjon på at utbygger har fulgt dette. TS er ikke eier men er utførende og har satt seg selv som ansvarlig ? Er dette rett eller eier TS også seksjonen ?
   #3
 67     1
Du har iallefall lært en ting, og det er å ikke legge en enkel telefonsamtale med hvem som helst i etaten, som grunn for et dyrt og omfattende prosjekt.

Selvfølgelig må du følge dagens krav. Du kan jo søke fravik for de krav du mener ikke er mulig å oppnå, men brannsikkerhet får man hverken disp eller fravik fra.

Landskapsarkitekt hørtes rart ut, og kanskje et misforstått krav fra reguleringsplan eller lignende.

Jeg søker om 15-30 bygg i året i PBE, og har enda ikke fått et avslag. Så det er ikke så vanskelig, men i motsetning til de fleste kommuner i Norge gjør de faktisk jobben sin i den utstrekning loven krever.

Hvis hverken saksbehandler eller leder svarer, ville jeg ringt videre rundt etter andre ledere eller lignende som kunne eskalert situasjonen.

PS: obre "godkjenner" ikke bygg. De uttaler seg heller ikke til byggesaker. Og bruksendring fra næring til bolig er faktisk en ganske omfattende jobb, ikke minst på papiret.
Ebe
   #4
 4 452     Vestlandet     0
Du må jo kjenne lovverket før du tar på deg ansvaret for at lovverket skal følges. Du skriver «ansvar for utførende ? Da skal ikke du finne alt dette du lister opp. Det skal ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker gjøre.

Jeg regner med du har tilstrekkelig formell utdannelse for å erklære ansvarsrett? Det høres ut som et tiltak som fort havner i tiltaksklasse 2?
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 100     oslo     0
Når en søker så og får det godkjent så står det en setning om at det forutsetter at en følger alle krav i plan og bygningsloven. Så dette har en trolig fått beskjed om. Nå mer de bare om dokumentasjon på at utbygger har fulgt dette. TS er ikke eier men er utførende og har satt seg selv som ansvarlig ? Er dette rett eller eier TS også seksjonen ?

Jeg er kun leid inn for jobben. Eier er ansvarlig søker. Dagens ringerunde har resultert i frafall av noen punkter, og noen nye har kommet til.

Jeg synes det er merkelig st PB ikke kan gi konkrete svar, men bare lister opp så mange ting de kan, for så å si i ettertid at "det var visst ikke det vi mente alikevel"

  (trådstarter)
   #6
 100     oslo     0
Du må jo kjenne lovverket før du tar på deg ansvaret for at lovverket skal følges. Du skriver «ansvar for utførende ? Da skal ikke du finne alt dette du lister opp. Det skal ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker gjøre.

Jeg regner med du har tilstrekkelig formell utdannelse for å erklære ansvarsrett? Det høres ut som et tiltak som fort havner i tiltaksklasse 2?

Jeg kjenner mitt eget ansvar. Ansvar for ting jeg selv gjør.
Dette handler om ting utenfor mitt fagfelt.
Slik som brann, lyd og landskap.

Hvorfor lister PB opp krav om landskapsarkitekt for en loftsleilighet i Oslo sentrum?

Og jeg har gjennom min tid i faget aldri sett eller hørt noe om akustikere som skal inn å måle lyd i en uferdig leilighet.
   #7
 67     0
Du må jo kjenne lovverket før du tar på deg ansvaret for at lovverket skal følges. Du skriver «ansvar for utførende ? Da skal ikke du finne alt dette du lister opp. Det skal ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker gjøre.

Jeg regner med du har tilstrekkelig formell utdannelse for å erklære ansvarsrett? Det høres ut som et tiltak som fort havner i tiltaksklasse 2?

Jeg kjenner mitt eget ansvar. Ansvar for ting jeg selv gjør.
Dette handler om ting utenfor mitt fagfelt.
Slik som brann, lyd og landskap.

Hvorfor lister PB opp krav om landskapsarkitekt for en loftsleilighet i Oslo sentrum?

Og jeg har gjennom min tid i faget aldri sett eller hørt noe om akustikere som skal inn å måle lyd i en uferdig leilighet.

Kan du legge ut link til saken? Det høres ut som noe misforstås av enten ansvarlige foretak eller PBE.

Ebe
   #8
 4 452     Vestlandet     0
Kommunen kan ikke kreve mer enn hva det fremgår av saksforskriften, så alt de krever skal de kunne hjemle.

Men du er sikker på de ikke mener en støyrapport for den nye boenheten? Det er et helt vanlig krav i arealplaner i bystrøk. Det er krav til maksimalt støynivå, fra f.eks trafikk eller fly, på fasade og innvendig i nye boenheter.

Det er også helt sikkert krav til utearealer av en angitt kvalitet, som må beskrives i søknaden. Sikker på at det er ikke det kommunen har nevnt? Kommunen kan ikke kreve en landskapsarkitekt, men de kan kreve en hvis kvalitet i arbeidet.

Jeg er alltid skeptisk når det er tiltakshaver selv som er ansvarlig søker. Det er veldig lett å misforstå tilbakemeldinger når man ikke er så god på regelverket.

Men denne eieren er kanskje et firma? For jeg kan ikke skjønne at en privatperson skal kunne stå ansvarlig for en ny boenhet på et loft?
Signatur
   #9
 562     Nord-Jæren     0
I tillegg til krav til støynivå fra eksterne støykilder, vil det også være krav til lydnivå fra ventilasjonsanlegg, heis etc., samt til lydisolasjon og trinnlydnivå innbyrdes mellom de nye leilighetene, samt til/fra eksisterende boenheter i bygget.

Om det bare var å bygge et skur, og så bruksendre det for å slippe alle krav til boliger, ville det vært enda flere dårlige boliger i Norge.