#11
 163     0

Vi valgte å dele søknaden i to, først sendte vi dispensasjonsøknad. Da skrev vi et brev der vi begrunnet hvorfor vi ønsket å bygge større enn reguleringsplanen tilsa. Det er viktig med en god begrunnelse. Vi tok med foreløbige tegninger, og fikk godkjenning av alle naboene. Dispensasjonen gikk rett gjennom. Det tor 5 uker.
Da dette var i boks har vi brukt  litt tid på å gjøre alle endringer på tegningene ferdig, og få inn alle anbud og ansvarsrettskjema. I disse dager går den endelige byggesøknaden, og da kan vi søke om enkle tiltak. Vi skal bygge i Os i Hordaland, og her er de veldig kjappe. Regner med å få svar allerede i neste uke.

Grunnen til at vi søkte dispensasjon først, var at vi ikke ville bruke mye tid på å gjøre tegningene helt ferdig, hvis vi likevel ikke kunne bruke dem. Bedre å vite hvilke rammer vi hadde.

   #12
 339     Fræna i M & R     0

Har du noen tips til utforming av søknaden? altså noen gode begrunnelser, kommer ikke på noen spesielle gode grunner selv her og nå. For vi må sikert søke selv om større utnyttelse.... fra 25% til  28%
Signatur
   #13
 997     0
Da tar det altså 3 uker for meg  Smile alt var klart og naboene har signert, har utnyttelses grad på 35% av 1200m2 og huset blir 165m2 i grunnflate med garasje.

Da var det tatt med ansvarlig søker og utførende på:
Tak
Bygging
vvs
Kontrolerende

graving var ikke tatt med, vet ikke om det er nødvendig heller. Skal gjøre det selv
Signatur
   #14
 163     0

Vi begrunnet søknaden med at tomten var slik at vi ikke kunne lage garasje i kjelleren, uten å lage vei rundt hele tomten. i tillegg ønsket vi livsløpstandard på huset, og trengte derfor større grunnflate på huset. Huset ble likevel ikke så stort, fordi vi bygger kjeller under halve huset + en hovedetasje. reguleringsplanen gir oss lov til å bygge loft i tillegg. Så alt i alt bygger vi i bredden, ikke i høyden, og huset blir bedre tilpasset tomten.
   #15
 339     Fræna i M & R     0
Er det slik at all terasse blir inkludert i BYA visst den er over 1 meter fra husveggen? Regner de da fra den meteren eller tar de hele lengde/bredden?
Signatur
   #16
 163     0
Terrasse blir regnet med i bya hvis den er en viss høyde over bakken, 0,5 m eller 1m, altså at den står på søyler. Overbygg over ingangsdører blir også regnet som bya. Vi har laget mindre terasser enn vi egentlig vil ha, og droppet overbygg over den ene døren. Når alt er godkjent kan vi sette det opp senere hvis ikke naboene protesterer. Vi har greie naboer, så det går sikkert bra.
   #17
 339     Fræna i M & R     0
Tenker kommunen på fasade? eller er det kun regler? altså visst terassen gjør  huset "lavere" eller penere kan de da godkjenne det, eller nekter de pga arealet?
Signatur