94    2    0  

Byggesøknad - Innenfor Marin Grense

 764     0
Holder på å planlegge byggingen av en ny garasje på 10x8m. Bor på gård med drift så denne kan settes opp uten ansvarsrett, men må søke om å rive den gamle og sette opp denne.

Fikk tilbakemelding fra kommunen at jeg måtte sende rapport fra geolog fordi tomten ligger innenfor marin grense. 

Om det kunne dokumenteres enkelt slipper man å ha geolog. Dette er noe de har begynt å ha fokus på nå etter den tragiske ulykken i Gjerdrum.

Har allerede gravd av hele plassen hvor garasjen skal stå og den vil bli i sin helhet fundamentert på fjell. Over er det plantefelt for nye eple trær med maks jord dybde på 30cm før man kommer til en kommunal vei og 400m med dyrket og drenert mark.


Noen som vet hvordan dette kan dokumenteres enkelt? 

   #1
 259     0
Ta bilder av fjellet, og send til kommunen. Det er selvsagt ikke fare for kvikkleireras når den ikke står på kvikkleire, men på fjell. Da er gode grunnforhold dokumentert.
Ebe
   #2
 4 452     Vestlandet     0
Husk at kvikkleireras kan starte der man plasserer løsmasser som av avgravd også. Rett og slett alle massehåndteringer kan starte ras, både utgraving og deponering.
Signatur