176    2    1  

Bygging av kårbolig - kommunen snur midt i søknadsprosessen

 1     0
Hei,

Skriver dette lettere oppgitt. Kommer fra et småbruk der mine foreldre bor, og har drømt om å få bygge meg hus der. Sendte inn søknad til kommunen om dette mtp. restriksjoner for LNF-område. Forklarer her hva vi ønsker å gjøre med jorden (vil ha aktiv drift) og hva mine planer for gården er, samt skisser for vei og plassering av hus. 
Får svar tilbake fra landbruksansvarlig:
"Jeg har nå sendt positiv tilbakemelding til byggesak".


Synes denne tilbakemeldingen var i det korteste laget for en lang søknad og saksbehandlingstid, og vi spør direkte byggesaksavd:
"Vi lurer på hvordan en søknad skal håndteres videre?
Skal vi fortsette planlegging i samsvar med søknaden til landsbruksansvarlig og sende inn komplett byggesøknad?
Kan det være aktuelt med et møte før vi går videre?"

Byggesak svarer:
"Det er bare å levere søknad, men finn en akseptabel tomt på gården som ikke bygger ned for mye jord".

Vi går videre i prosjektet, tegner et hus og skaffer oss en ansvarlig prosjekterende. 5 måneder og 45.000 kr senere leverer vi komplett byggesøknad. En måned senere snur kommunen tvert og gir avslag pga. LNF område:
"Utsagnet i e-posten (ref. til "positivt tilbakemelding") var riktig på tiden den ble skrevet. X kommune har vært romslige i vurderinger av løyve til å bygge hus nr. 2 på landbrukseiendom. Det er beklagelig at noen som vender seg til kommunen først får positiv tilbakemelding og senere får det snudd til negativt, men etter regjeringsskifte høsten 2021 og etter at krigen i Ukraina brøt ut i februar har Stortinget varslet innstramming i jordvernet. Dette er følgt opp politisk og lokalt i X kommune. Derfor er vurderingen av søknaden strengere enn det som ble kommunisert sist. "

Synes det er ekstremt uryddig å først gi klarsignal for så å snu når vi har prosjektert hele huset, jordvern var det aller første vi undersøkte før vi la ned et rødt øre i prosjektet. Strider ikke dette med en god forvaltningprosess? Isåfall, noen gode paragrafer som jeg kan lese meg opp på? Hvordan skulle vi ha forutsett et regjeringsskifte og en krig, det er eksterne faktorer langt utenfor det vi råder over.. 
Føler oss veldig oppgitte og vet ikke hva som er neste skritt. 

   #1
 3 489     1
Forstår frustrasjonen din, men utfallet av en søknad er ikke gitt før søknaden er vurdert. Og søknaden vurderes etter de forhold som gjelder på det tidspunkt søknaden vurderes, ikke da søker begynte arbeidet med søknadsprosessen.

Det å få klarsignal til å gå i gang med en søknadsprosess er ikke det samme som å innvilge søknaden.

Kommunen har ikke "vilkårlig" endret holdning; de har gitt en klar og logisk forklaring på hvorfor forholdene er endret så mye på fem måneder at det påvirker din søknad.

En annen side er at da dere fikk 'Gå videre!' signal, var mange detaljer ikke fastsatt. Et 'Gå videre!' signal er ikke en forhåndsgodkjenning uansett hvilke planer dere legger fram. I et LNF-område kan det utmerket tenkes at når det konkrete innholdet i søknaden kommer på bordet har den negative effekter som gjør at den derfor ikke kan godkjennes. Ut fra det du skriver er det umulig å se hvor nær grensen for avvising etter de 'gamle' kriteriene søknaden deres er, men hvis den var helt på grensen da, og så har kritereriene blitt endret på de fem månedene som har gått, kan det være forståelig at søknaden avvises nå.

Forøvrig er det helt tydelig at det ikke er noen kårbolig du snakker om. En kårbolig er en bolig for de som sitter på kår, det vil si at de har solgt gården, men en del av salgsavtale er at selgeren skal få bli boende på gården resten av sin levetid. (I gammel tid kunne det gjerne omfatte krav på en viss mengde matvarer produsert på gården.) Se på det som en 'alderspensjon'-ordning. Så hvis du kjøpte bruket av dine foreldre, og ville sette opp ei lita hytte for dem der de kunne trekke seg tilbake, da ville det vært en kårbolig. Når du i dag vil sette opp en ny bolig for deg selv og din familie, mistenker jeg at det langt fra er noen lita hytte der gamlingene trekker seg tilbake, men en enebolig av moderne størrelse og standard - kanskje langt større og mer dominerende enn det eksisterende våningshuset på småbruket. Selv om det virker litt gammelromantisk 'koselig' å kalle det 'kårbolig' mistenker jeg at det er en ganske misvisende betegnelse, etter flere kriterier.
HSt
   #2
 33 616     Lillestrøm kommune     0
TS har ikke noe areal som ikke er dyrket mark ? Bekjent som bygget tilsvarende for noen år siden sa at forutsetning var at de bygde 25m unna dyrket mark, hos han var det store nok udyrket område til dette.

Ellers har noen kommuner kvoter på Max X antall hus i LNF område pr år eller pr planperiode en må i slike tilfeller sørge for å ikke sende søknad på galt tidspunkt